18. september 2018

Plast og klima på høstens første Klimafrokost

Klimafrokost har sesongåpning 20. september i Oslo med et superaktuelt tema: Plast og klima.

«Plast og klima: Plastforsøpling og klima representerer verdens største miljøtrusler. Hvordan kan vi redusere forbruket av fossil plast og kutte utslipp fra hele plastens verdikjede?»

Slik introduseres høstens første Klimafrokost, i Oslo 20. september. Kavlifondets samarbeidspartner og arrangør av Klimafrokost, Norsk klimastiftelse, lanserer samme dag en ny rapport med samme tittel.

Plastforsøpling og klima representerer verdens største miljøtrusler. Klimagassutslippene fra plastproduksjon og plastforbrenning tilsvarer om lag utslippene fra all verdens luftfart.
Rundt fem-syv prosent av olje og gass som produseres årlig i verden går til plastproduksjon.

Innledere er blant andre Jonas Gahr Støre (leder i Arbeiderpartiet), Marius Gjerset (teknologiansvarlig i ZERO og leder av «Forum for fossilfri plast»), Cecilia Askham (forsker ved Østfoldforskning), Thor Kamfjord (direktør for forretningsutvikling i Norner), Svein Erik Rødvik (Leder Innsamling og gjenvinning, Grønt Punkt Norge), Guro Hauge (fagansvarlig bygg og materialer, ZERO) og Anne Jortveit (nestleder i Norsk klimastiftelse).

Spørsmål som skal belyses er blant annet:

 • • Hvordan kan vi redusere forbruket av plast?
  • Hva skal til for å minske CO2-utslippene?
  • Hvordan møter næringslivet plastutfordringen?
  • Hva forskes det på for å finne gode erstatninger til fossil plast?
  • Politikere verden over vil forby engangsplast og minske plastforbruket, hvordan kan dette påvirke etterspørselen etter olje og gass?
  • Hvordan kan våre politikere legge til rette for å få bukt med plastproblemene og minske klimagassutslippene som kommer fra plast?

Klimafrokosten ledes av Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Påmelding her. Arrangement på Facebook her.

Klimafrokost er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og Kavlifondet. Dette er den første av tre Klimafrokoster før jul.

1.november: Dette temaet kommer vi tilbake til.

22.november: Mat og klima: Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser?

Norsk klimastiftelse sender direkte fra hver Klimafrokost på sin Facebookside.