2. september 2020

Norsk klimastiftelse klar med høstens #Klimafrokoster!

Høstens første #Klimafrokost går av stabelen fredag 4. september med temaet "Hvorfor rømmer investorene fra olje, kull og gass". I oktober skal det handle om solenergi og i november om USAs rolle i klimadugnaden.

Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet

Sesongen starter fredag med mer enn 400 påmeldte.

– Da dykker vi inn i trenden med at stadig flere fond og enkeltinvestorer dropper aksjer i det fossile, forteller leder for prosjekt #Klimafrokost, Anne Jortveit.

Hun fortsetter: – Mange «brune og svarte» aksjer prises langt lavere enn inntjeningen skulle tilsi, mens «grønne» aksjer prises langt høyere. Vi har fått med oss sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank1 Markets er hovedinnleder, han skal innlede om hvilke vurderinger investorene gjør seg og om vi står foran en grønn boble i aksjemarkedet, sier Jortveit.

Andre spørsmål som tas opp på høstens første samling er: Hva gjør selskaper med tyngde i det fossile for å tiltrekke seg grønne investorer? Og hvilken risiko kan trenden ha for Norge som oljenasjon? Hvordan bidrar trenden til å få fart på energiomstillingen?

Meld deg på webinaret her!

– Vi legger opp til fire frokoster i høst, der de to første er rene webinarer og de to neste en kombinasjon av fysiske treff og webinarer, forteller Jortveit.

«Det offentliges innkjøpsmakt»

Klimafrokosten 8. oktober skal handle om det offentliges innkjøpsmakt. Hvert år bruker kommuner, fylkekommuner og staten mange hundre milliarder kroner på små og store innkjøp av både varer og tjenester. Det gjør staten, fylkene og kommunene til dominerende markedsaktører i Norge.

– Vi spør blant annet om hvordan denne posisjonen kan brukes til å få fart på den grønne omstillingen og bidra til nødvendig utvikling og utrulling av nullutslippsteknologi. Dette er et viktig tema ikke minst for alle dem som ble valgt inn i kommunestyrene i fjor høst og som kan bidra til bærekraftige arbeidsplasser og kutte utslipp hvis pengene sendes i en grønnere retning, sier Jortveit.

Solenergi i Trondheim

20. oktober drar Klimastiftelsen til Trondheim for å invitere til #Klimafrokost med tema: Solenergirevolusjonen – hvordan kan solenergi gi klimakutt og norske verdiskaping?

– Vi er særlig opptatte av forskningsformidling på våre samlinger, og i Trondheim er det mange å ta av i tilknytning til NTNU og Sintef. For fem år siden arrangerte vi en #Klimafrokost om solenergirevolusjonen og enormt mye har skjedd siden da, dette vil vi belyse i tillegg til at vi vil drøfte mulighetene for verdiskaping og eksport i denne nullutslippsteknologien.

USAs klimapolitikk

19. november skal handle om USAs klimapolitikk etter presidentvalget.

-Da vet vi resultatet av valget i USA og skal invitere ulike forskere som kan belyse hva vi kan forvente oss av denne stormakten framover. I strevet med å nå klimamålene trenger vi USA med på laget, vil vi få drahjelp fra Det Hvite Hus? Hvilken rolle spiller den enkelte stat i USAs energiomstilling? Utbredelsen av solenergi skaper arbeidsplasser, hvordan ser trenden for energiomstillingen ut for USA uavhengig av hva predienten mener og gjør?

Fullt hus på Klimafrokost i Oslo før koronatiltak, februar 2020. I høst arrangeres Klimafrokost både som webinarer og fysiske treff. 

Fortsatt støtte fra Kavlifondet

Kavlifondet tildelte på nyåret støtte til prosjekt #Klimafrokost for tre nye år. Fredagens arrangement er første frokost i den nye treårsperioden.

– Vi er svært takknemlige for at Kavlifondet gir oss mulighet til kunnskapsdeling og saklig diskusjon om alle disse temaene som kommer til å prege samfunnet mer og mer, sier Jortveit.

Les mer: Tre nye å med #Klimafrokost

– Norge skal levere på målsettingen om å kutte egne utslipp utenfor kvotesektoren med 50 til 55 prosent innen 2030. Klimaendringene rammer urettferdig. Mennesker i fattigere land som slipper ut lite CO2 må bære de største byrdene når klimaendringene trer inn, det gir oss i den rike delen av verden et stort ansvar for å gjøre det som trengs for å kutte utslipp. I Klimastiftelsen har vi stor tro på at kunnskap og saklig samtale vil gjøre det lettere å få aksept for en nødvendig innstramming i klimapolitikken, avslutter Jortveit.

Bli med på webinar!

Tema: Finansmarkedet og det grønne skiftet – hvorfor «rømmer» investorer fra olje, kull og gass?
Tid: Fredag 4. september, 08:00 – 09:30

Dette er noen av spørsmålene som tas opp på høstens første #Klimafrokost:

Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanett Bergan, innleder med følgende tema: Hvilke vurderinger ligger til grunn for å velge bort «fossile investeringer»? Hvilke vurderinger ligger til grunn for «ansvarlige investeringer»?

Terje Erikstad kommenterer innledningene fra sitt ståsted som finansredaktør i Dagens Næringsliv.

Webinaret foregår på plattformen BigMarker, den krever ikke nedlastning av programvare. Som deltaker vil du ikke dele lyd eller bilde av deg selv. Vi legger opp til å ha en åpen chat for spørsmål fra publikum.

Equinor og energiomstillingen var tema på #Klimafrokost i Oslo i februar.