31. januar 2019

Norsk klimastiftelse klar med årets første klimafrokoster

Årets første #Klimafrokost går av stabelen torsdag 28. februar på Grand Hotel i Oslo, med temaet "Hvordan avrunde oljealderen med stil?". I mars og mai skal det handle om henholdsvis skipsfart og vindkraft.

På årets første Klimafrokost er hovedinnledere direktørene for de to fremste miljøene for klimaforskning i Norge, Tore Furevik fra Bjerknessenteret og Kristin Halvorsen fra CICERO.

– Det er et kontroversielt tema fordi det for mange fremstår både skremmende og noe nær utenkelig at Norge skal klare seg uten en stor petroleumsindustri, sier prosjektleder i Norsk klimastiftelse, Anne Jortveit.

– Men skal vi nå målene i Parisavtalen må fossil energi fases ut og fornybar fases inn og dette må få konsekvenser for etterspørselen etter olje og gass. Vi må tørre å snakke om at strengere klimapolitikk og mer fornybar, rimelig energi også vil og må påvirke Norge og drøfte hvordan vi best legger opp oljepolitikken de neste årene. Denne diskusjonen må være kunnskapsbasert og saklig og det er dette vi inviterer til 28. februar.

Grønn skipsfart tema i mars

Fredag 29. mars på Grand Hotel i Oslo er temaet «Teknologi for en grønn skipsfart». Her er utgangspunktet at det i 2018 for første gang ble vedtatt internasjonale klimamål for skipsfarten.

På Klimafrokosten stilles blant annet disse spørsmålene: Hvor langt er den utslippsfrie teknologien kommet, og hvor stort er potensialet for å bytte ut tungolje og diesel og med batteri, hydrogen og biodrivstoff i transport til sjøs? Hva skjer internasjonalt? Hvordan forholder de store rederiene seg til klimamålene? Og hva skjer i Norge?

– Temaet er høyst aktuelt og onsdag 10. april vil vi tilby en Klimafrokost med samme tema også i Bergen på Media City, men med nye innledere og flere problemstillinger, forteller Anne Jortveit, og legger til:

– Klimaendringene og behovet for å kutte CO2 innebærer jo også mange store muligheter for næringslivet, vi gleder oss derfor til å belyse dette med grønn skipsfart.

Klimafrokost om vindkraft i Trondheim i mai

9. mai inviterer Norsk klimastiftelse til Klimafrokost på Litteraturhuset i Trondheim med temaet:Vindkraft og klima – to sider av samme sak? Om vindkraften som del av norsk kraftmiks.

– Også utbygging av vindkraft er en kontroversiell sak som må belyses med kunnskap. Europa trenger mer fornybar energi og i Norge er det fullt mulig å bygge ut store områder med mye vindkraft. Men flere steder i landet er motstanden mot vindmøller stor, påpeker Anne Jortveit.

På denne Klimafrokosten skal man snakke om forskning knyttet til flere sider av vindkraften.

Kraftig økning i interessen for Klimafrokost

Kavlifondet har vært med som samarbeidspartner fra Klimastiftelsen startet med Klimafrokost høsten 2014. Siden den gang har de negative konsekvensene av klimaendringene blitt mye tydeligere.
– Interessen for å diskutere klimaløsninger har økt kraftig i samme periode. Kavlifondet var fødseslhjelper for prosjekt Klimafrokost i 2014 og vi er svært takknemlige for at vi siden den gang har kunnet arbeide grundig med mange tema som vi så har presentert for et stadig større publikum på våre frokoster, sier prosjektleder Anne Jortveit.