23. september 2019

Oljetema gir rekordpåmelding til høstens første klimafrokost

Torsdag 26.september arrangerer Norsk Klimastiftelse høstens første Klimafrokost i Oslo. Igjen trekker temaet "Hvordan avrunder vi oljealderen med stil?" rekordhøyt antall påmeldinger.

– Vi har allerede 240 påmeldte og det er mer enn noen gang i de fem årene vi har arrangert Klimafrokost, sier Anne Jortveit, prosjektleder i Norsk Klimastiftelse.

Torsdagens Klimafrokost er en videreføring av en frokost i februar i år, som var den første om hvordan vi skal avrunde oljealderen mest mulig velorganisert og i tide til å nå klimamålene. Også da ble det fullt hus.

– Der hadde vi så mange påmeldte at vi måtte stenge påmeldingen lenge før arrangementet gikk av stabelen. Vi ser at det er mange som har behov for å belyse og drøfte denne viktige og vanskelige problemstillingen fra ulike vinkler med forskning i sentrum, sier Jortveit.

– Vi er kjempefornøyde med å ha fått med gode forskere også denne gangen. Vi leter hele tiden etter vinklinger som belyser at vi trenger modige og kunnskapsbaserte beslutninger om vi skal klare å nå klimamålene, fortsetter hun.

Et viktig og vanskelig tema

Jortveit viser til at det kommer tydelig frem i Regjeringens perspektivmelding at oljens betydning i norsk økonomi vil falle.

– Dette temaet er det viktigste og vanskeligste Norge har å jobbe med de neste tiårene, understreker Jortveit.

–  I Norge har vi et stort behov for å erstatte arbeidsplasser knyttet til oljesektoren med andre bærekraftige jobber. Paris-avtalen og strengere klimapolitikk betyr at oljesektoren får helt andre rammer og forholde seg til enn før, både i Norge og internasjonalt. At vi skal nå målene i Paris-avtalen og mest mulig begrense de skadelige konsekvensene av klimaendringene, må ligge til grunn for alt vi gjør. Hvor mye olje og gass kan vi egentlig bruke da?

Forskning og unge stemmer

Som alltid legges  forskning, analyse og annen fagkunnskap til grunn for samtalene på torsdagens klimafrokost. Knut Anton Mork, professor ved NTNU og tidligere sjeføkonom i Handelskbanken, Per Espen Stoknes, leder for Senter for grønn vekst ved Handelshøyskolen BI, Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO og Hulda Holtvedt, nasjonal talsperson i Grønn Ungdom er blant innlederne og deltakerne i samtalepanelet.

– Vi har bestemt oss for å gi plass til yngre stemmer under disse frokostene. Vi må ikke glemme at en som er 20 år i dag, bare er 50 år når Norge skal være et lavutslippssamfunn, påpeker Anne Jortveit.

– Det er denne generasjonen som må bære de enorme kostnadene av klimaendringene og de må derfor ha mer enn ett ord med i laget. I Norge er det mange høyt skolerte og kunnskapsrike ungdommer som har mye å tilføre diskusjonene som gjelder fremtiden. Ikke minst i samtalen om hvordan vi avrunder oljealderen med stil.

Høstens klimafrokoster

Senere i høst skal Norsk Klimastiftelse arrangere ytterligere to klimafrokoster.

Den neste går av stabelen 19. november i Stavanger. Temaet der vil være: Hvor mye olje trenger vi om vi skal nå halvannengradersmålet?  Også her blir det fokus på forskningsformidling.

28.november er de tilbake i Oslo.

– Vi har enda ikke avgjort hvilket tema vi skal presentere da. Gjennom en kampanje på Instagram og Facebook har vi invitert folk til å komme med forslag til både tema og til forskere, og vi vil dermed avgjøre hva vi går for litt senere i høst, forteller Jortveit.

Klimafrokost siden 2014

Norsk Klimastiftelse arrangerte sin første klimafrokost i oktober 2014. Kavlifondet står for midler til prosjektlederstillingen som gjør det mulig for Klimastiftelsen å gjennomføre klimafrokostene.

Bare siden oppstarten har konsekvensene av klimaendringene blitt både tydeligere og mer alvorlige for mange. Både tørke, mer og voldsommere ekstremvær, og farlige branner er blitt vanligere nå enn for bare noen år siden.

– Derfor er det veldig givende å få legge til rette for forskningsformidling og saklig kunnskapsdeling. Det har Kavlifondet gitt oss muligheten til i mer enn fem år nå, avslutter Jortveit.

Les mer om Norsk Klimastiftelse og Kavlifondets støtte til klimafrokost

Foto øverst: Noen av paneldeltagerne på Klimafrokost 26. september. Foto: Norsk Klimastiftelse