14. mars 2023

Klart for internasjonal #Klimafrokost-vår

Vårens rekke av #Klimafrokost preges av internasjonale temaer. Den første arrangeres i Media City i Bergen allerede onsdag 15. mars, med temaet “Kan EUs klimapolitikk redde verden – og Norge?”.

Mange land har satt seg ambisiøse mål for å kutte CO2-utslipp innen 2030 og 2050.

– Men EUs mål er mest forpliktende og følges opp av strategier og praktisk politikk. De siste årene har EU tatt ledertrøyen i omstillingen bort fra fossil energi til fornybar energi, sier nestleder i Norsk klimastiftelse og prosjektleder for Klimafrokost, Anne Jortveit.

EU i hurtigtogfart

Hun viser til at EUs arbeid med en hel del nye lover og regler er svært omfattende og går i hurtigtogsfart.
– Dette påvirker i høyeste grad også norsk politikk og norsk næringsliv, og her opplever vi at det etterspørres mye kunnskap, sier Jortveit.

Det er bakteppet når Klimastiftelsen innleder vårsesongen med tema EUs klimapolitikk på Media City i Bergen, onsdag 15. mars kl. 08.00-10.00.

Det er fremdeles mulig å melde seg på til å delta fysisk, eller å følge med på arrangementet digitalt. Som vanlig er arrangementet gratis og åpent for alle, både fysisk og digitalt.

Les mer: Her melder du deg på #Klimafrokost

Hva er status for EUs energiomstilling og klimapolitikk? Hva er vedtatt og hva ligger til behandling? Kan EUs lederrolle i energiomstillingen gi håp om temposkifte også i andre land og verdensdeler?

– Det er noen av spørsmålene som skal belyses onsdag, oppsummerer Jortveit.

Alf Ole Ask, Energi og Klimas klimakorrespondent i Brussel er hovedinnleder.

– Risikerer kvaliteten på tiltak

Som vanlig er det Anne Jortveit som leder hele programmet.
– Jeg gleder meg også til å høre innlegg fra Heidi Sydnes Egeland, tilføyer hun.

Egeland er doktorgradsstipendiat ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun mener at tempoet i EUs omstilling er så høyt at man risikerer at kvaliteten på tiltakene ikke blir gode nok, og at den folkelige oppslutningen kan minske.

I den politiske samtalen i Bergen stiller blant andre Ane Breivik, møtende vararepresentant på Stortinget og leder i Unge Venstre, og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV.

Grønn omstilling og Ukraina

Vårens andre #Klimafrokost arrangeres i Oslo 20. april. Da er temaet “Hvordan kan Norges ekstraordinære inntekter knyttet til krigen i Ukraina bidra til å øke tempoet i Europas grønne omstilling?”

– Norge har det siste året innkassert enorme gassinntekter, og fortsetter å gjøre det. Disse kommer i realiteten av at husholdninger i Europa som kjøper denne gassen til oppvarming, har måttet betale veldig mye mer på grunn av all uroen i gassforsyningen, sier Jortveit.

– Det samme gjelder industrien som trenger denne gassen. Inntektene skyldes ikke at Norge har gjort en mye bedre jobb, men først og fremst Putins angrep på Ukraina. På #Klimafrokosten 20. april belyser vi hvordan disse pengene kan brukes til noe samfunnsnyttig, som å få ytterligere fart på det grønne skiftet bort fra fossil energi i de landene pengene vi har tjent stammer fra, og i lite ressurssterke land der omstillingen går veldig sent.

Afrika og solcelleenergi

På vårens tredje #Klimafrokost, også den i Oslo, skal det dreie seg om Afrika.

– Selv om også Norge er på vei inn i en periode der vi risikerer å gå mot strømunderskudd i løpet av få år, er vi veldig godt skodd sammenliknet med mange andre land. Vi må ikke glemme det ansvaret rike land har for å gi drahjelp til andre som trenger det, understreker Jortveit.

– At det skjer så få nye investeringer i fornybar energi i Afrika er en stor bekymring. Dette tar vi opp som tema på frokosten i månedsskiftet mai-juni.

Jortveit viser til at Afrika har de beste forutsetninger for å utnytte solenergien, men at kontintentet ikke tiltrekker seg kapital til investeringene. I 2021 falt Afrikas andel av verdens solenergi-investeringer til 0,41 prosent. I 2022 falt andelen videre til under 0,4 prosent.

– Hva skal til for å få investeringer i fornybar kraft til dette kontinentet? Hvordan kan andre land som er kommet lengre bidra og bistå? Det skal vi snakke om da, sier Jortveit.

Har arrangert 60 #Klimafrokoster

Kavlifondet har støttet #Klimafrokost siden oppstarten i 2014, og denne våren passerer Klimastiftelsen hele 60 frokoster.

– Vi er svært takknemlige for at vi kan invitere til saklig formidling, og gleder oss over at publikum stiller opp. Flere av temaene på frokostene er kommet i stand etter gode forslag fra publikum, og vi setter pris på flere forslag, sier Anne Jortveit.

Alle frokostene strømmes og sendes direkte på Klimastiftelsens facebookside og på nettavisen Energi og Klima. De kan også lastes ned i etterkant.

Har du forslag til innledere eller temaer på #Klimafrokost?

Ta kontakt med prosjektleder Anne Jortveit på annejortveit@klimastiftelsen.no!

Foto øverst: Daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen og Anne Jortveit fra Norsk klimastiftelse, og Kavlifondets administrasjon på #Klimafrokost i 2021. Foto: Norsk klimastiftelse