13. oktober 2017

Løser klimautfordringer med nye idéer

-Tror du at dette er noe du kunne brukt? Da kan du spare miljøet, sier elever fra Nordahl Grieg videregående skole til forbipasserende på Bryggen.

Tekst: Raftostiftelsen Foto: Julie Ane Ødegaard Borge (rafto.no)

Det er en fin høstdag i Bergen. Spådommene om klimaendringer og et villere og våtere vær virker langt unna, selv i byen som har flest regndager i Norge.

Sykkelapp

Nordahl Grieg-elevenes idé er en transportapp for å belønne folk for å sykle. Elevene gjør brukerundersøkelser på gaten, og det er en bra tid å lansere appen, like etter sykkel-VM i byen.

– Det var ganske lett egentlig, det var bare det å komme i gang. Folk sier at det er en spennende og god idé å ha en sykkelapp. Jeg tror folk hadde brukt det, sier Karsten Ronæs. Han er svært begeistret etter å ha intervjuet en dame om hennes sykkelvaner, og hva som kan motivere henne til å velge sykkel oftere.

Påvirke fremtiden

I høst er 80 elever med på en innovativ form for klimaundervisning, støttet av Kavlifondet. I «Fremtidspiloten» samarbeider Raftostiftelsen, Impact Hub Bergen og Bærekraftige liv, om å få frem lokale endringsagenter, som har tro på at de selv kan påvirke egen og andres bærekraftige fremtid.

I prosjektet får deltakerne presentert problemstillinger rundt ting som vi bruker, fra vi står opp, til vi legger oss. Hva vi spiser, kaster, bruker tiden til og hvordan vi forflytter oss? Hva bruker vi pengene til? Hvilke klimavennlige ideer kan vi utforske, idéutvikle, designe og teste?

Kobling til menneskerettigheter

Elevene kommer fra ulike utdanningsprogrammer ved de tre videregående skolene, Årstad, Nordahl Grieg og Laksevåg. Siren Lund, lærer i markedsføring og ledelse ved Nordahl Grieg, sier at hun har tatt med elever på Fremtidspiloten av en spesiell grunn.


En app blir til!

-Jeg har lyst til at de skal få et litt bredere produktperspektiv, enn det som ofte blir presentert i mitt fag, at de ser hvor produktene er produsert og koblingen til menneskerettigheter og klima. Videre at de får jobbe med kreative ideer, ta det ut på prototypeverkstedet. På denne måten får de en annen fordypning, enn det de ellers ville fått. Jeg bruker Fremtidspiloten litt i opposisjon til læreboken, der fokuset er mer rettet mot å øke forbruket, smiler hun.

Raftostiftelsens undervsning

– En viktig del av Fremtidspiloten er å bringe klimaendringer fra natur til kultur. Ekstremværet og naturkatastrofene som vi ser mer av, som følge av global oppvarming, er en trussel mot menneskerettighetene. Klimaendringene fører til endringer som gjelder menneskers grunnleggende rettigheter – retten til vann, mat, helse, bolig og utvikling, sier Julie Ane Ødegaard Borge, i Raftostiftelsens undervisningsavdeling. Hun har forsket på motivasjon for
demokratisk deltakelse blant unge og vektlegger hvor viktig det er å tro på egen evne til å påvirke.

– Gjennom valg av innhold og metode i Fremtidspiloten er målet å bevisstgjøre dagens forbrukere samt å styrke troen på at et enkelt menneske kan utgjøre en positiv forskjell i samfunnet.

 Agnes Tvinnereim inviterer til kreativitet Prototypeverksted.

Daglig leder, i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt mener at Fremtidspiloten tar tak i klimaendringene på en ny måte.
– I møte med en av vår tids største utfordringer kan vi lett bli motløse og handlingslammet. I Fremtidspiloten ønsker vi å motvirke dette, ved å bruke vår energi mot løsninger på klimakrisen. Vi tror at det vil skape endring, og vi er svært glad for støtten fra Kavlifondet til dette viktige arbeidet.

På toppbildet: Fra venstre Karsten Ronæs og Kjetil Nesodden vil hjelpe folk til oftere å velge sykkel som transportmiddel. Andreas Wigand Alvheim jobber med løsninger for en mer miljøvennlig og etisk klesproduksjon.