Rafto Fremtidspiloten, Norge

Fremtidspiloten er en innovativ form for klimaundervisning utviklet av Bærekraftige liv, Impact Hub Bergen og Raftostiftelsen.

Prosjektet knytter sammen menneskerettigheter, kunnskap om  klimaendringer og  sosialt entreprenørskap  med en visjon om å dyrke frem lokale endringsagenter, med tro på at de selv kan gjøre en positiv forskjell.

Fremtidspiloten bringer naturen til kulturen, i den forstand at klimaendringer går utover menneskers liv. I Fremtidspiloten jobber elever i videregående skole i vestlandsområdet med å  utforske, idéutvikle, designe og teste noen selvvalgte forslag til løsninger på klimautfordringene. Gjennom innovasjonsmetodikk stimulerer prosjektet til kreativitet og nytenkning, som gir et rom for å se muligheter klimaendringer bringer med seg, i stedet for å oppleve maktesløshet.

Med Kavlifondets støtte har Fremtidspiloten nådd ut til flere grupper, både i høst- og vårsemester, og kunnet videreutvikle satsingen på kursing av lærere i klimadidaktikk. Denne kombinasjonen styrker Fremtidspiloten som helhet.

Mer om dette prosjektet