25. oktober 2017

Nå blir det Fargespill i Oslo!

Prosjektet Fargespill blir nå etablert i hovedstaden, med Det Norske Teateret som spillescene. Kavlifondet er med som støttespiller.

– Når folk blir behandlet og betraktet som ressurser, så blir de ressurser, sier Kjersti Berge, daglig leder og produsent i Fargespill nasjonalt.

Morgendagens kultur

Gjennom de siste tiårene har tusenvis av barn og ungdom kommet til Norge som innvandrere og flyktninger, og de har brakt med seg tradisjonell sang og dans fra sine kulturer rundt omkring på kloden.

– Synliggjøring av den kunstneriske og kulturelle kompetansen disse unge bærer med seg, vil uten tvil kunne berike norsk kunst og kulturliv, og dermed også samfunnet vårt, sier Kjersti Berge.
– I Fargespill forenes disse nye impulsene med sangen og dansen som eksisterer her fra før, og på den måten skaper morgendagens kultur og tradisjon. Forestillingene bygges opp med folkesanger, regler og dans som forteller noe om disse menneskenes bakgrunn og identitet.

– Det globale samfunnet er under konstant press, og utviklingen i retning av segregering er alarmerende. Tanken om «oss» og «dem» slår rot og frykten for dem som er annerledes enn en selv får manifestere seg. Dette er et samfunn vi ikke ønsker, og det er denne tankegangen Fargespill vil til livs, sier Kjersti Berge.


Foto: Magnus Skrede

Må behandles som ressurser

Fargespill startet i Bergen i 2004, og er i dag et scenekompani bestående av omtrent 100 barn og ungdom fra 35 ulike land. Mange av deltakerne er født og oppvokst i Norge, noen med norske foreldre, andre med krysskultur. Mange har kommet til Norge som flyktning eller gjennom arbeidsinnvandring. Noen er fortsatt asylsøkere og venter på svar.

Tusenvis av barn og unge har vært med i Fargespill i Bergen gjennom årene, og har imponert hundretusener av publikummere fra scenen. Det er ingen audition for å være med i Fargespill.

– Dette er i stor grad barn og ungdom som har hatt oddsene i mot seg, og som ofte blir avskrevet som «problemer» eller «ofre». Når de så blir møtt med en forventning fra samfunnet om at de er et problem, ja da er barn pliktskyldig konservative; de oppfører seg slik det forventes av dem – de blir et problem, sier Anine Smith, avdelingsleder i Fargespill Oslo.

– Heldigvis er barn like pliktskyldige når det motsatte blir forventet av dem. En endring fra problemfokus til ressursfokus gir oppsiktsvekkende resultater; Når folk blir behandlet og betraktet som ressurser, så blir de ressurser, sier Smith.

– Det er dette ressursfokuset som er bærebjelken i Fargespill, både kunstnerisk, sosialt og pedagogisk. Og fordi fokuset er på det kunstneriske, og alle forventes å bidra, blir resultatet forrykende forestillinger som selger ut land og strand, legger hun til.

Barn fra ulike bydeler

I følge Statistisk sentralbyrå har hver tredje Osloborger innvandrerbakgrunn, og hovedstaden har klart flest innvandrere både i relative og absolutte tall.

– Dette har bydd, og vil by på utfordringer for Oslo, og det er behov for prosjekter som kan skape positive rom hvor barn og unge kan møtes på tvers av kulturer, sier Smith.

Oslo er en stor by med by med fraksjonerte og selvstendige bydeler. Fargespill-Oslo sin ambisjon er å koble barn og ungdom fra de ulike bydelene ved at de møtes, utveksler sine kulturelle skatter og sammen er med på å skape forestillinger av høy klasse.

Hovedscenen på Det Norske Teateret, midt i Oslo by, blir forestillingsarena. Deltakerne i Oslo har et lignende aldersspenn som deltakerne i Fargespill i Bergen, Larvik, Trondheim og Kristiansand; fra 7 til 25 år.

Løfter sammen

Kavlifondet støtter etableringen av “Fargespill Oslo” med 1,45 millioner kroner.

– Vi er utrolig glade for støtten vi får fra Kavlifondet, at fondet tror på det vi jobber med og løfter prosjektet sammen med oss. Det gir oss mulighet for å etablere gode samarbeid med institusjoner, skoler, asylmottak og relevante organisasjoner, som igjen ganger barn og ungdom i hele Oslo, sier avdelingsleder i Fargespill Oslo, Anine Smith.

Kavlifondet har tidligere støttet Fargespill i flere byer, fra den første forestillingen i Bergen i 2011, og arbeidet med å få spredt prosjektet til flere byer.

 

– Vi har med stor begeistring sett Fargespill vokse og spre seg til flere av Norges største byer såvel som småsteder. Fargespill skaper ringvirkninger på alle de måter som Kavlifondet ønsker at vårt arbeid skal bidra til, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Fargespill gir barn og unge unike muligheter til å både utfolde seg kreativt og utvikle seg sosialt, det er et fantastisk verktøy for godt integreringsarbeid, og det beriker kulturlivet både lokalt og nasjonalt. Vi er veldig glade for å få være med som støttespiller når Fargespill nå skal etablere seg i selve hovedstaden vår, sier Inger Elise Iversen.

FAKTA OM FARGESPILL

– Fargespill debuterte med stor suksess under Festspillene i Bergen i 2004, og er siden den gang sett av over 285 000 publikummere på landsbasis.

– Fargespill har utgitt bok og to album, hvor et (foreløpig) ble nominert til Spellemannprisen i 2011.

– Fargespill har opptrådt for alle Europas kongehus og de fleste ministre i Norge, på de største scener i landet og de var en del av Stortingets offisielle -Grunnlovsmarkering i 2014 på Den Norske Opera & Ballett.

– I 2016 og 2017 opptrådte Fargespill sammen med Real Ones og Kringkastingsorkesteret (KORK), og det er blitt laget flere dokumentarer om prosjektet.

– Fargespillkonseptet er lisensiert til flere kommuner i både Norge og Sverige – og flere står på trappene.

FARGESPILLS HISTORIE

– Etter initiativ fra Festspillene i Bergen, så Fargespills første forestilling dagens lys i 2004.

– Flere forestillinger som enkeltstående prosjekter fulgte.

– Kom i 2008 inn under Bergen kommunes vinger som et fireårig forsøksprosjekt, og man begynte å bygge organisasjonen.

– Gikk ut av Bergen kommune, men beholdt tilskuddet og samarbeidet, og dannet Stiftelsen Fargespill.

– Startet deretter knoppskyting med lisensiering av Fargespill til andre steder og kommuner i 2012. ‘

– I samarbeid med Høyskolen i Bergen (nå Høyskolen på Vestlandet), startet stiftelsen etterutdanningskurs (15 studiepoeng) i Fargespill-metoden/pedagogikken i 2015.

– I forbindelse med arbeidet inn mot skolen jobber Fargespill med et digitalt læringsverktøy, Fargeskyen www.fargeskyen.no som skal ut på markedet i begynnelsen av 2018.

– Etablerer avdeling i Oslo, Fargespill-Oslo i 2017.


Foto: Magnus Skrede