21. november 2017

Kvalitetsutdanning for alle!

Streetlight Schools: Jeppe Park er en barneskole i Sør-Afrika som beviser at kvalitet og nyskapende utdanning kan gjøres tilgjengelig for alle.

Tekst: David Fu / Streetlight Schools
Foto: Heidi Augestad / Streetlight Schools

Det sørafrikanske samfunnet reflekterer fortsatt mye av arven etter apartheid, inkludert et av de svakeste utdanningssystemene på kontinentet og i forhold til hva som er forventet standard i andre mellominntektsland i verden.

De fleste utdanningsaktører i Sør-Afrika mangler både en visjon for utdanning og kunnskap om hva skolegang av høy kvalitet innebærer, spesielt for landets mest vanskeligstilte elever.

Fattigdom og arbeidsledighet

– Det er lett å kjøre rundt i byer som Johannesburg og tro du er i Oslo. Men ta en gate utenfor de mest kjente turistområdene, og plutselig er det en helt annen verden som trer frem. Bare 20 prosent av landet er i formelt, faglært arbeid – noe som kanskje ikke er så overraskende når 70 prosent av barna våre går ut av skolen uten å kunne lese og skrive ordentlig. Denne statistikken gjenspeiler også andelen av mennesker som lever i fattigdom, arbeidsledighet, vold og utrygghet. Våre elever har dette som sitt oppvekstmiljø og bringer med seg denne konteksten inn på skolen hver dag. Det viser seg ofte i atferd som spenner fra introvert til utagerende, men også et enormt potensiale for faglig og sosial utvikling, sier Melanie Smuts.

– Dette er grunnen til at vi startet Streetlight Schools og i 2016 lanserte vår første skole, Streetlight Schools: Jeppe Park er en innovativ, lavkost skole i et av de mest utfordrende bydelene i Johannesburg.

Helhetlig tilnærming

Skolen har nå 120 elever fra førskole til andreklasse, og vil vokse til den har nådd syvende klasse i 2022.
Streetlight-modellen tilbyr en helhetlig tilnærming til hva elevene kan lære og en forståelse av deres utfordringer og hvordan møte deres behov. Modellen tar utgangspunkt i elevsentrert undervisnings- og læringsmetoder i klasserommet og gir rom til elever for å få ut sitt potensiale både faglig, sosialt og kreativt.

– Vi har bygget et lærerteam som har en svært transparent samarbeidspraksis, jobber tett sammen for å støtte og utvikle hverandre og er utrolig flinke til å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle. I tillegg har vi utviklet en modell for å bygge inspirerende og kostnadseffektive skolefasiliteter, sier Melanie Smuts.

Fremtidige ledere

– Våre resultater viser at en Streetlight-elev etter tolv måneder utvikler faglige og sosiale ferdigheter tilpasset hva som er forventet av 21. århundre-inspirert utdanning, og som er på nivå med elevens internasjonale jevnaldrende. På tross av at de starter med lite eller ingen skoleforberedelser, for mange er det første gang holder en blyant, kan elevene våre gjenvinne både tapt kunnskap og barndom. Vi gir barn en mulighet til å komme seg ut av en håpløs tilværelse og til å bli fremtidige ledere og problemløsere, sier Melanie Smuts.

Rektor fra Norge

Skolens modell er i stor grad utviklet av Heidi Augestad som er rektor ved skolen. Heidi Augestad, som har flere år bak seg som lærer i norsk skole, flyttet til Sør-Afrika i 2014. Hun møtte Melanie Smuts i 2015, og har jobbet i Streetlight Schools siden for å gjøre visjonen om kvalitetsutdanning om til praksis, i høy grad inspirert av Nelson Mandelas utsagn om at utdanning er det kraftigste våpenet du kan bruke til å forandre verden.

– Elevens sosiale og emosjonelle velvære er grunnlaget for deres evne til å lære. Deres kognitive vekst og faglige utvikling er avhengig av deres evne til å fokusere, konsentrere seg og til å ha glede av læringsaktiviteter. Derfor har vi et sterkt fokus på vårt sosiale læringsmiljø, og legger vekt på inkludering og positive relasjoner både blant lærere og elever, sier Heidi Augestad.

Støtte fra Kavlifondet

Takket være Heidi Augestads røtter i Norge kom Streetlight i forbindelse med Kavlifondet, som allerede hadde begynt å investere i utdanning i Sør-Afrika via organisasjonen Leap Schools. Kavlifondet har vedtatt å støtte Streetlight Jeppe Park-skolen med 1 million kroner, noe som vil gjøre det mulig for Streetlight Schools: Jeppe Park å sikre drift slik at de kan ta imot 190 elever i 2018.

– Vi er glade for å kunne fortelle om vårt nye partnerskap med Streetlight Schools. Tilgang til kvalitetsutdanning er en rettighet og viktig for alle mennesker for å nå sitt fulle potensiale og leve uavhengige liv, så vel som grunnlag for suksess i alle bærekraftige utviklingsmål. Vi gleder oss til å støtte Streetlight Schools visjon og nyskapende arbeid for å sikre kvalitetsutdanning for barn og ungdom i Sør-Afrika, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.