Streetlight Schools: Jeppe Park i Sør-Afrika

Kvalitetsutdanning i Sør-Afrika.

Jeppe Park er en innovativ barneskole i et av de mest vanskeligstilte bydelene i Johannesburg. Skolen, som åpnet i januar 2016, har i dag 120 elever fordelt på tre klassetrinn (førskole-2. klasse). Skolen skal utvide sitt tilbud med et nytt klassetrinn hvert år, til de også har syvende klasse på plass i 2022.

Elevene starter på skolen med lite eller ingen førskolekunnskap eller erfaring men har innen ett år utviklet kunnskaper og ferdigheter nivå med  jevnaldrende i tråd med internasjonalt anerkjente forventninger og standarder for kvalitetsutdanning.

Mer om dette prosjektet