22. desember 2017

På besøk hos Streetlight Schools: Jeppe Park

Bli med Kavlifondet på besøk til Streetlights Schools: Jeppe Park i Johannesburg!

Alle foto: Hanne Eide Andersen

Bak et høyt, beskyttende gjerde, blant glade farger og lekeapparater står en samling elever i ring. De synger, klapper i hendene. Andre leker i apparatene.

Her, i drabantbyen Jeppestown i Johannesburg ligger den første skolen til organisasjonen Streetlight Schools, Kavlifondets nye samarbeidspartner i Sør-Afrika.

Ingenting å si på verken lærelyst eller kontakten mellom lærere og elever. Det jobbes bevisst med relasjoner blant både personell og elevene ved skolen. 

Internasjonal standard

Inne i skolebygningen tar Heidi Augestad, rektor ved skolen i mot oss. Hun er også hovedarkitekten bak driftsmodellen og det pedagogiske opplegget ved skolen.

Målet har vært å elevene skal kunne utvikle seg og nå sitt fulle potensiale i en skole av internasjonal standard, tilpasset deres behov.

– Vi har, som ideelle organisasjoner flest, klare begrensninger økonomisk. Men ved å tenke kreativt og innovativt, har vi klart å skape en kvalitetsskole til lave kostnader, sier Heidi Augestad.


Kavlifondets styre og administrasjon på besøk ved skolen rett før jul. Foto: Anthony Galloway

Kreative og innovative løsninger

Den tidligere industribygningen er pusset opp i glade farger, og innredet med billige, men smarte, barnevennlige løsninger som legger til rette for god læring, kreativ utfoldelse og sosialt samspill. Mye av interiøret er laget av resirkulerte materialer og gjenstander.

Resultatene taler for seg: Elevene ved Streetlight Schools: Jeppe Park gjør det like bra på skolen som elever ved andre velfungerende skoler, målt etter internasjonale standarder.

De ligger langt over det som presteres i den offentlige skolen i Sør-Afrika. Utdanningssystemet i Sør-Afrika karakteriseres ofte som kriserammet. 70 prosent av elevene går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive flytende.


Rektor Heidi Augestad (t.v.) orienterer om elevutstillingen hvor flere barn har tegnet det vanskelige de opplever hjemme og i et tøft oppveksmiljø.

Tegner traumer

Mange steder henger det tegninger, lapper og plakater med store og små budskap på. På noen står det trafikkregler, andre handler om hygiene, om værfenomener og annen kunnskap.

På en lang vegg henger det en utstilling av tegninger og malerier som elevene har laget selv.
– Mange av bildene forteller på en sterk måte om hva barna her lever med i sin hverdag, sier Heidi Augestad.

Noen tegner ting de er redde for, andre gjengir konkrete opplevelser. Alle elevene kommer fra nabolag i Jeppestown hvor sosiale problemer som arbeidsledighet, familievold, rusmisbruk, gatevold og kriminalitet er utbredt. Kreative aktiviteter gir barna mulighet til å uttrykke og bearbeide vanskelige ting og traumer.

Læringsmiljø og relasjoner

– Mange av elevene våre har det vanskelig hjemme. Det krever god psykososial ivaretagelse her på skolen, og vi vektlegger god dialog med familiene deres, sier Heidi Augestad.

– Høy standard på det faglige og pedagogiske er selvsagt grunnleggende viktig. Men god kvalitet på læringsmiljøet, gode relasjoner blant elever og lærere, og psykososial støtte er også helt avgjørende for at våre elever skal få nå sitt fulle potensiale.


Alle barna ved Streetlight Schools: Jeppe Park bor i noen av Johannesburgs tøffeste nabolag. For mange er skolen det tryggeste stedet de kan være i løpet av en vanlig dag.