10. januar 2018

Ny start for kvinner i Etiopia

Med støtte fra Kavlifondet skal fistelopererte kvinner i Etiopia få en ny start og støtte til reintegrering.

Tekst: Hanne Eide Andersen og The Ethiopia Fund
Foto: The Ethiopia Fund

Siden 2012 har den Bergens-baserte organisasjonen The Ethiopia Fund årlig betalt 150 fisteloperasjoner ved fistelavdelingen i Asella i Etiopia.

Farlige fødselskomplikasjoner

Fødselsfistel oppstår hovedsakelig hos unge, fattige kvinner som bor i utkantstrøk uten tilgang til fødselshjelp. Komplikasjoner oppstår når barnet blir stående å presse mot vevet i bekkenet, og blodtilførselen hindres så vevet dør.

– Da oppstår et hull, oftest mellom skjede og blære eller tarm med lekkasje av urin eller avføring, eller begge, forklarer Anne Berge Pedersen, leder for The Ethiopia Fund. Til daglig jobber hun som jordmor ved Haukeland Sykehus i Bergen.

Som oftest dør også barnet. Etterpå blir lukten som følge av lekkasje et stort problem for kvinnen. Mange kvinner utstøtes av familie og lokalsamfunnet i landsbyen.

– Slik blir sosial ekskludering og marginalisering en belastning i tillegg til den fysiske byrden og sorgen, sier Anne Berge Pedersen.

Sosial ekskludering

Dessverre er operasjonen oftest ikke nok. Selv etter et vellykket inngrep tar det lang tid å overvinne konsekvensene av å ha blitt ekskludert fra samfunnet så lenge.

– Å komme tilbake til «livet» er ikke selvsagt, sier Anne Berge Pedersen.

Derfor er også det også viktig å gi støtte til reintegrering i lokalsamfunnet for kvinnene etter inngrepet. Effektive tiltak er psykologisk rådgivning, rådgivning om ny graviditet og fødsel, og yrkesopplæring så de kan stå på egne ben økonomisk.

– Lenge har det vært The Ethiopia Funds store ønske å engasjere seg i denne siden også. Nå skal det virkeliggjøres med støtte fra Kavlifondet, sier Anne Berge Pedersen.


Støtten fra Kavlifondet er på 1,16 millioner kroner fra 2018 til 2020. Styret i The Ethiopia Fund følger opp prosjektet på frivillig basis. 

Ny start for 50 kvinner

Gjennom et treårig prosjekt skal 50 av de mest vanskeligstilte fistelopererte kvinnene hjelpes med en ny start etter fisteloperasjonen. Mange vil være helt ned i 14-16 års alderen. De skal få intensiv yrkesopplæring, læres opp i produksjon og salg.

– Dette vil gi bedre levekår, økt anseelse og lette reintegreringen i samfunnet. At kvinnen reintegreres og kan informere andre vil også være med på å forebygge nye fistler, sier Anne Berge.

Kvinnene som rekrutteres vil bli inndelt i grupper på ti. Disse skal delta i en intensiv to-måneders opplæring i ulike håndverk som veving, kurvfletting og søm av klær, vesker, duker og sjal.

Yrkesopplæring

De får også lære salg av varene sine og av landbruksprodukter, samt opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.

Etter dette skal kvinnene få produsere varer i seks måneder under veiledning på reintegrasjonsenteret, der de vil få utdelt materialer og råvarer. Produktene deres skal selges på reintegrasjonssenteret, på markeder, og i byens hoteller og turiststeder med støtte fra senteret.

Etter opptreningsprogrammet vil opptjente penger bli satt på en felleskonto. Hver gruppe på ti kvinner får sin egen gruppe som vil bli formelt knyttet til et mikrofinansieringsprogram støttet av kommunen.

– Når kvinnene forlater senteret vil de således ha en startkapital, som vil tillate dem å fortsette å produsere varer og gi inntekt, sier Anne Berge Pedersen.

Vil sikre varighet

Målet er at programmet skal fortsette å være en viktig del av omsorgen for kvinner med fistler etter fødsel også etter prosjektperioden på tre år.

– Dette vil vi oppnå ved å knytte det til regjeringens mikrofinansordning, det regionale helseforetaket og fistelsenteret ved Asella sykehus, og være et element i et samfunns- og helsenettverk for kvinner, sier Anne Berge Pedersen.

Når kvinnene er reintegrerte vil de virke som informasjonskanal om viktigheten av helsetiltak, svangerskapsomsorg og trygge fødsler som kan redusere forekomsten av fistler, og om muligheten for å bli helbredet for de uheldige.

– På denne måten bidrar vi til å fremme kvinners helse og redusere barnedødelighet.

Tett oppfølging

Styret i The Ethiopia Fund følger prosjektet tett på frivillig basis.
– Vi etterser at ulike ting gjøres etter avtale, har møter med fistelkirurgene og sykepleierne, og treffer fistelkvinnene, forteller Anne Berge.

– Besøkene er også en givende opplevelse som gir mening og vi kjenner takknemlighet over å få være delaktig i kvinnenes opplevelse av en ny tilværelse etter operasjonen.