The Ethiopia Fund, Etiopia

The Ethiopia Fund har lenge støttet fisteloperasjoner for kvinner i Asella i Etiopia. Nå skal de også styrke kvinnene sosialt og økonomisk etter operasjonen.

Fistelskader etter fødsler er utbredt i utviklingsland land hvor kvinner har dårlig tilgang til fødselshjelp. Skadene i underlivet gir lekkasjer og vond lukt. Derfor opplever mange kvinner sosial isolasjon og utstøting i tillegg til de medisinske konsekvensene.

Med støtte fra Kavlifondet skal The Ethopia Fund etablere et senter for utdanning og reintegrering for fistelopererte kvinner.

Her skal kvinnene få tilbud om enkel yrkesopplæring, undervisning i grunnleggende skrive- og regneferdigheter, og helseinformasjon skal gjøre kvinnene i stand til å klare seg selv, og bidra til samfunnet.

På sikt vil dette også bidra til å fremme kvinners helse og redusere barnedødelighet. Når kvinnene er reintegrerte vil de kunne bidra til å informere om helsetiltak, svangerskapsomsorg og trygge fødsler som kan redusere forekomsten av fistler, og om muligheten for å få operasjon for kvinner som trenger det.

Mer om dette prosjektet