The Ethiopia Fund, Etiopia

The Ethiopia Fund, Etiopia

Fistelskader etter fødsler er et stort problem i Etiopia. I tillegg til det medisinske, har det også alvorlige følger som sosial isolasjon, utstøting og sosioøkonomiske problemer for kvinnene.

The Ethiopia Fund har lenge arbeidet med det medisinske. Med støtte fra Kavlifondet tar de også tak i den sosiale og økonomiske siden.

I Asella i Etiopia, hvor det bor rundt fire millioner mennesker, skal det etableres et senter for opplæring og reintegrering for fistelopererte kvinner. Enkel yrkesopplæring, undervisning i grunnleggende skrive og regneferdigheter, og helseopplæring skal styrke kvinnene i reintegreringsprosessen, og gjøre dem i stand til å klare seg selv og bidra til samfunnet.

På lengre sikt vil det bidra til å redusere antallet nye fistler. 

Når kvinnene er reintegrerte vil de virke som informasjonsformidlere om viktigheten av helsetiltak, svangerskapsomsorg og trygge fødsler som kan redusere forekomsten av fistler, og om muligheten for å bli helbredet for de uheldige.
På denne måten bidrar man til å fremme kvinners helse og redusere barnedødelighet.

Mer om dette prosjektet

  • Ny start for kvinner i Etiopia

    10. januar 2018

    Med støtte fra Kavlifondet skal fistelopererte kvinner i Etiopia få en ny start og støtte til reintegrering.

    Klikk for å lese mer