28. februar 2018

2,5 millioner til Tore’s Foundation

Kavlifondet utvider sin støtte til Tore's Foundation sitt arbeid for demokratibygging og utdanning blant ungdom i Sør-Afrika.

Tekst og foto: Hanne Eide Andersen

Kavlifondet har besluttet å trappe opp sin støtte til Tore’s Foundation, med en støtte på totalt 2,5 millioner kroner for 2018 og 2019.

Midlene skal brukes til å utvikle stiftelsens arbeid med å fremme demokratibygging og utdanning blant ungdom i Sør-Afrika.

– Det er fantastisk at Kavlifondet har gått inn for å støtte oss med en så sjenerøs sum, sier Robert Eikeland, styremedlem i Tore’s Foundation.

Sikrer fremgang

– Dette sikrer fortsatt fremgang og drift av prosjektet i Sør-Afrika, og det er en stor fjær i hatten for oss å få denne typen støtte fra en så velrennomert stiftelse som Kavlifondet. Det er en glede å kunne vise til at de er blant våre støttespillere, sier Robert Eikeland, og berømmer også stiftelsens engasjerte, dyktige medarbeidere i Sør-Afrika.

– Dette er også en viktig tildeling for dem, og viser at de har lagt ned et solid stykke arbeid på veien. Det er godt for oss i stiftelsens styre å vite at vi har så dyktige og engasjerte folk til å drifte prosjektet i Sør-Afrika, sier Robert Eikeland.

Viktig anerkjennelse

Styremedlem i Tore’s Foundation, Amanda Slowe, forteller om stor glede over samarbeidsavtalen både blant medarbeiderne i Sør-Afrika, og styremedlemmer i Norge og England.

– Kavlifondets godkjenning og støtte, og å vite at de tror på arbeidet vi gjør og ønsker å støtte vår videre utvikling, er en viktig anerkjennelse av vår stiftelse så tidlig i arbeidet vårt. Vi føler oss alle veldig heldige som kan samarbeide med Kavlifondet i en avgjørende periode for utviklingen av vårt arbeid, sier Amanda Slowe.

Vellykket pilotprogram

Midlene skal brukes til å utvikle og utvide det lille, men vellykkede pilotprogrammet Tore’s Foundation har drevet i Lavender Hill og omegn i Cape Town i 2017.

Lavender Hill er et såkalt «township», en vanlig betegnelse på de segregerte, fattige og underutviklede bydelene som oppstod under apartheidregimet. I pilotprosjektet har Tore’s Foundation gitt ungdom ved videregående skoler i området debattreningskurs og opplæring i demokratisk, politisk arbeid.

Les mer om debattkursene her! >

Demokratisk politikk

– Med støtten fra Kavlifondet vil vi også utvide dette arbeidet til andre townshiper i Cape Town. Flere skoler vil bli inkludert, slik at flere elever i den videregående skolen får mulighet og støtte til å delta i demokratisk politikk i Sør-Afrika. Dette er spesielt spennende i dagens politiske situasjon i Sør-Afrika, sier Amanda Slowe, styremedlem i Tore’s Foundation.

Noe av midlene fra Kavlifondet skal derfor gå til en stipendordning for enkelte studenter på universitetsnivå, samt små stipend til ungdommer innenfor journalistikk, menneskerettigheter og andre områder som er relevant for demokratisk arbeid.

– Støtten fra Kavlifondet gir oss mulighet til å bygge videre på arbeidet vårt og å nå ut til veldig mange, noe som kun var en drøm for få måneder siden. Dere har gitt oss en fantastisk mulighet, sier Amanda Slowe.

Kavlifondet møtte elever som er med i Tore Eikelands Legats debatttreningsprogram under besøket i Sør-Afrika i fjor.

Engasjerte samfunnsborgere

– Nå kan vi nå ut til flere. Flere elever vil forstå demokratiet og ta i bruk demokratiske prinsipper, og vi vil hjelpe dem med å bli samfunnsborgere som er engasjert i sine lokalsamfunns utvikling, sier Bhongolwethu Sonti, medarbeider i Tore Eikelands Legats arbeid i Sør-Afrika.

– Vi er veldig glad for disse mulighetene, men forstår også at dette vil kreve mer innsats fra vår side for å forbedre våre undervisnings- og arbeidsmetoder. Vi mener at samarbeidet med Kavlifondet vil gjøre det mulig for Tore Eikelands Legat å realisere Tores visjon i Sør-Afrika, sier Bhongolwethu Sonti.

Utenfor boksen

– Tore Eikelands Legats program har hjulpet oss til å tørre å ta ordet mer, å si ifra om saker som er viktig for oss, og å engasjere oss i saker på skolen som vi aldri gjorde tidligere, sier Raudia Campbell er elev ved Sibelius High School og deltar i Tore Eikelands Legats program her.

– Vi håper å fortsette deltakelsen i programmet. Det har utviklet debattferdighetene våre, og gitt oss mot til å snakke i forsamlinger og å tenke utenfor boksen, sier hun.

Gjorde sterkt inntrykk

– Vi er veldig glade for denne muligheten til å bidra til Tore Eikelands Legats viktige arbeid blant ungdom i Sør-Afrika, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Inger Elise Iversen besøkte pilotprosjektet i Sør-Afrika før jul, og ble svært imponert i møte med medarbeiderne og ungdommene som er med i det.

– Vi møtte sterke, flotte ungdommer med et levende engasjement for demokratisk politikk og samfunnsbygging, forteller hun.

– De har alle vokst opp og lever under svært tøffe forhold i townshipene. I debattreningsprogrammet opplever mange for første gang at de får mulighet til å bli sett, hørt, bidra og bli behandlet som en ressurs, sier Iversen.

Hun understreker at deltagelsen i programmet ikke bare utdanner ungdommene.

– Det bygger deres selvbilde og selvtillit, og en tro på demokratiske verdier og politisk arbeid som nøkkelverktøy for å skape samfunnsendring. Å lykkes med å ruste de unge slik at de både kan og vil bygge en fremtid på dette grunnlaget, er avgjørende i en tid med politisk uro og store, sosiale utfordringer i Sør-Afrika, mener Inger Elise Iversen.
 


 

Toppbilde: Da Kavlifondets administrasjon og styre besøkte Tore Eikelands Legats pilotprogram i Cape Town rett før jul. Daglig leder Inger Elise Iversen fikk blant annet æren av å dele ut diplomer for fullført kurs til en av debattgruppene ved Sibelius High School.