5. mars 2018

Forebyggende arbeid for barn og unge

Kavlifondet har i snart 20 år støttet Frelsesarmeens tiltak. I år er hele 1,8 millioner kroner gitt til forebyggende formål og lavterskeltilbud til barn og unge hos Frelsesarmeen.

Tekst: Marianne Klæboe Pedersen/Frelsesarmeen Foto: Frelsesarmeen

Medie- og innsamlingssjef i Frelsesarmeen, Jan Aasmann Størksen, er takknemlig for den langsiktigheten støtten fra Kavlifondet gir.

– Forebyggende arbeid med fokusområder som integrering, trygge rammer, positive opplevelser og lavterskeltilbud er ikke lett å få støtte til. Tiltakene faller ofte mellom stolene akutte tiltak og synlighet. Men at arbeidet kan lege sår, knytte bånd og spare samfunnet for mange kroner i det lange løp, er vi ikke i tvil om.

Oppvekstrapporten fra Bufdir i 2017 viser at ett av ti barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge. Frelsesarmeen observerer tendensen og bekrefter at det stadig blir økte forskjeller i samfunnet. Det er derfor ikke en selvfølge å ha råd til nye fotballsko, få reise på ferie, ha venner som bryr seg om eller voksne rundt seg som ser og følger opp.

– Kavlifondet har i snart 20 år kommet disse og andre sentrale problemstillinger i møte uten å skule til annet enn verdiene som ligger i bunn. Det står respekt av slikt, og gjør oss som mottakere og formidlere av gaven videre, både ydmyke og stolte, sier Størksen.’


Medie- og innsamlingssjef Jan Aasmann Størksen er takknemlig for Kavlifondets støtte på 1 810 000 kroner fordelt på ni tiltak i Frelsesarmeen med forebyggende formål og lavterskeltilbud til barn og unge. Foto: Frelsesarmeen

Familieferie med Frelsesarmeens slumstasjon

Ett av tiltakene som har fått støtte fra Kavlifondet i flere år, er Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo. I tillegg til at Slumstasjonen tilbyr lavinntektsfamilier et tilskudd av mat og klær og veiledning for å kunne hjelpe til i en til tider vanskelig hverdag, har mange av familiene et behov for et sosialt tilbud i forbindelse med skoleferiene. Målet med midlene fra Kavlifondet er å gi anledning til å invitere til dagsturer og ukesturer for disse familiene.

– Støtten vi har fått fra Kavli de siste årene, har gitt Slumstasjonen mulighet til å arrangere hyggelige aktiviteter og turer for barnefamilier som er gjester hos oss, sier Jon Kaastad ved Slumstasjonen.

– Sommeren 2016 var vi på tur til Kristiansand dyrepark med rundt ti familier, vi har vært på dagsturer til Tangen dyrepark i Hedmark med 50 personer både sommeren 2016 og 2017, og vi har vært på vinterferietur med cirka ti familier til Fagerhøy leirskole, både vinterferien 2017 og nå i slutten av februar i år, forteller han engasjert.

– Midlene som vi nettopp fikk innvilget fra Kavlifondet vil bli brukt på samme måte som tidligere, til å gi et tilbud til lavinntektsfamilier i skoleferiene. Vi takker Kavlifondet for at de ønsker å våre med på dette arbeidet! sier Kaastad.


– Midlene som vi nettopp fikk innvilget fra Kavlifondet vil bli brukt til å gi et tilbud til lavinntektsfamilier i skoleferiene, forteller Jon Kaastad ved Slumstasjonen. Foto: Frelsesarmeen

Gryende arbeid blant barn og unge på Stovner

Frelsesarmeen på Stovner har med økonomisk støtte fra fondet fått en mulighet til å fortsette arbeidet sitt. Der er hovedfokuset på forebyggende arbeid blant barn og ungdom i bydelen.

– Pengene vi har fått vil gå til aktiviteter og opplevelser til barna på barneklubben som er fra 1.–8. klasse, og til ungdom som vi kjenner gjennom bydelens ungdomsarbeid, forteller lederen for Frelsesarmeen på Stovner, Tone Lund Georgsen.

Planen er å starte opp et familiearbeid etter påske som inneholder fellesskap, språk og kultur. Når det blir tilgjengelig lokaliteter tenker de også å starte opp et mentorarbeid for ungdommer. Begge de sistnevnte tiltakene i samarbeid med Frelsesarmeens barne- og familievern.

– Vi er svært takknemlig for støtten som gir oss muligheter til å jobbe med og for barn, ungdom og familier i en sårbar og utfordrende hverdag, sier Tone Lund Georgsen.


Det forebyggende arbeidet blant barn og ungdom i bydelen Stovner er det Kavlifondets midler går til. Dette bildet er fra fotballskolen i sommer. Foto: Frelsesarmeen

Håpet i Sør-Afrika

Kavlifondet gir også midler til prosjekter i utlandet, og i år har de blant annet gitt viktige prosjektmidler til et av Frelsesarmeen i Norges bistandsprosjekter i Sør-Afrika.

Arbeidsledighet blant ungdom er en av Sør-Afrikas største utfordringer. Spesielt på landsbygda er det få jobbmuligheter, og ungdom føler seg ofte utelatt og oversett i samfunnsdebatten.

Frelsesarmeen i Norge startet et prosjekt i 2016, sammen med Frelsesarmeen i Sør-Afrika, for å bidra til å løfte fram noen av de unge sørafrikanerne som har falt utenfor utdanningssystemet og arbeidslivet ved å tilby dem opplæring i økonomi og entreprenørskap. Prosjektet fikk navnet Ithemba, som betyr håp. Prosjektet er inne i sitt tredje og avsluttende år i 2018.

– Støtten fra Kavlifondet kommer på et riktig, og viktig tidspunkt i prosjektperioden, forteller rådgiver hos Frelsesarmeens seksjon for misjon og bistand, Trond David Tvedt.

– De viktigste prioriteringene i arbeidet fremover, og som vi er stolte og glade over at Kavlifondet vil være med på, er å sikre et godt sluttprodukt av opplæringen som har blitt gitt til unge mennesker gjennom prosjektperioden. Dette innebærer ikke bare kvalitetssikring og tett oppfølging av målgruppens planer og egne prosjekter, men også at læringen kommer til god nytte i deres lokalsamfunn. Det er derfor også et sterkt fokus på myndiggjøring, sosialt engasjement, og påfølgende bygging av relasjoner, avslutter han.


I Sør-Afrika har Frelsesarmeen et prosjekt som heter Ithemba, som betyr håp. Midler fra Kavlifondet bidrar til å løfte fram noen av de unge sørafrikanerne som har falt utenfor utdanningssystemet og arbeidslivet. Foto: Frelsesarmeen