Frelsesarmeen

Frelsesarmeen gjør et betydelig arbeid for dem som faller utenfor. I flere år har Kavlifondet støttet Frelsesarmeens sosiale arbeid, rusomsorg og integreringsarbeid.

Mer om dette prosjektet

 • Programmet som endrer liv

  05. april 2018

  - The Victory Programme har endret livet mitt. Jeg har halvert utgiftene til mat hver uke, samtidig som at barna mine får nok å spise. Dette er ferdigheter ingen noen gang har lært meg, sier Melanie, deltager i den første gruppen som har fullført programmet med støtte fra Kavlifondet.

 • Forebyggende arbeid for barn og unge

  05. mars 2018

  Kavlifondet har i snart 20 år støttet Frelsesarmeens tiltak. I år er hele 1,8 millioner kroner gitt til forebyggende formål og lavterskeltilbud til barn og unge hos Frelsesarmeen.

 • Lar barna få ferieminner

  12. juni 2017

  Det betyr mye å komme til skolegården etter sommeren og kunne fortelle om ferieminner og felleskap. Nå viderefører Kavlifondet støtten til Frelsesarmeen på to millioner kroner. Pengene brukes blant annet til gode opplevelser for fattige barn i Norge.

 • Hjelp til å hjelpe

  19. desember 2016

  Et klem, et smil, noen som møter blikket ditt. Det kan være nok til at noen øyner håp i en fortvilet situasjon. Kavlifondet er en av aktørene som hjelper Frelsesarmeen med å hjelpe.

 • Støtter Frelsesarmeens arbeid for de svakeste i samfunnet

  16. januar 2014

  Kavlifondet støtter Frelsesarmeens omfattende arbeid for de som faller utenfor og trenger en ekstra hånd i en vanskelig livssituasjon.

 • Støtte til barn og unge i Bergen

  12. juni 2013

  Kavlifondet har i flere år bidratt til Frelsesarmeens arbeid for barn og unge i Bergen. Støtten er øremerket Solheimsviken menighets tiltak som gir barn fra vanskeligstilte familier et tilbud i ferier og på fritiden.