14. mars 2019

Opplevelser, inkludering og støtte til vanskeligstilte familier

Frelsesarmeen skal også i 2019 drive forebyggende barne- og ungdomsarbeid og støtte vanskeligstilte familier med midler fra Kavlifondet.

Arbeidet som får støtte består av aktiviteter som skal forebygge utenforskap. fremme inkludering og integrering, og hjelpe vanskeligstilte. Det overordnede målet er å bidra til å redusere ulikheter i samfunnet.

– Frelsesarmeen har tradisjon for å hjelpe vanskeligstilte. Den økende barnefattigdommen i Norge krever handling, og organisasjoner som Frelsesarmeen vil bare fortsette å spille en viktig rolle i årene som kommer, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.


Ansatte i Frelsesarmeen på høstferieturen med Oslo Slumstasjon i 2018. Foto: May B. Langhelle

Verdifull langsiktighet

Leder for Frelsesarmeens innsamlingsteam, Richard Tybring Aune, sier at langsiktigheten som støtten fra Kavlifondet gir, er verdifull.

– Å få støtte til forebyggende arbeid med fokusområder som integrering, trygge rammer, positive opplevelser og lavterskeltilbud er ikke alltid lett. Ofte ønsker man å gi penger til akutte og mer synlige tiltak, men vi vet at det arbeidet Kavlifondet har støttet over mange år både kan lege sår, knytte bånd og spare samfunnet for mange kroner i det lange løp. I det ligger det stor verdi, mener Aune.

– Vi er ydmyke over og stolte av å være mottakere og formidlere av disse gavene, fortsetter han.

Les mer: Forebyggende arbeid for barn og unge

Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo er et av tiltakene Kavlifondet har støttet i flere år. Her får mange barnefamilier hjelp med det mest nødvendige, samtaler og veiledning. Målet er å løfte mennesker ut av en vanskelig livssituasjon.


Deltagerne på høstferieturen hadde aldri vært på fjelltur før, og fikk for første gang oppleve aktiviteter som gir glede og naturopplevelser på fjellet. Foto: May B. Langhelle


Stadig flere barn og unge lever i lavinntektsfamilier. Frelsesarmeen prioriterer sosiale aktiviteter og støtte til disse. Foto: May B. Langhelle

Får gode ferieminner

I fjor gikk noen av midlene fra Kavlifondet til en høstferietur med mennesker som aldri tidligere hadde opplevd verken fjell eller ferie. På turen er det fokus på uteliv gjennom aktiviteter og for å lære å sette pris på naturen.
– Samtidig som alle opplevelsene og fellesskapet betyr mye, mener vi også at slike turer er viktige integreringstiltak, forteller Aune.

– Mange av oss tar kanskje fjellturer og ferieopplevelser for gitt, men for andre er det stort å kunne dele med klassekamerater at de har vært på ferie – på fjelltur – for første gang. Det å kjenne at man hører til et sted, dele fellesskap og opplevelser er viktig for noen hver. Dette er mulig takket være midler fra Kavlifondet, sier han.

Les mer: Ferieminner for barn fra familier med lavinntekt


Det er viktig å få oppleve noe fint sammen med andre i ferien, og noen av midlene skal gå til tilbud som dette også i 2019. Her ansatte på fjellturen i regi av Oslo Slumstasjon høsten 2018. Foto: May B. Langhelle

Tildelingen for 2019 er på 1,5 million kroner. Disse lokalavdelingene i Frelsesarmeen skal anvende midlene til et bredt spekter av aktiviteter: Solheimsviken, Molde Korps, Oslo Slumstasjon, Kristiansand Korps, Egersund, Stavanger, Drammen Omsorgssenter, Stovner Slumstasjon.

Les mer: Hjelp til å hjelpe

Foto øverst: May B. Langhelle