22. desember 2021

Støtte til ferietilbud for barnefamilier med lavinntekt

Kavlifondet blir med på laget for å sikre at Frelsesarmeen også i 2022 kan drive gratis ferietilbud rundt om i Norge for barnefamilier som lever med lavinntekt. Kavlifondet støtter tilbudet med én million kroner neste år.

Toppfoto: Illustrasjonsfoto/Frelsesarmeen

– Vi har allerede god erfaring med å tilby ferieopplevelser for barnefamilier som ellers ikke hadde hatt disse mulighetene. Det er flott å motta en så stor sum fra Kavlifondet til dette formålet, det hjelper oss til å nå ut til mange flere, sier Tone Berg, koordinator i Frelsesarmeen for prosjektet kalt “Ferietid for barnefamilier”.

Kavlifondet støtter tilbudet med én million kroner i 2022.

Stadig flere barn i lavinntektshusholdninger

Hun viser til at stadig flere barn i Norge vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt:

I 2019 tilhørte 115 000 barn en husholdning med vedvarende lavinntekt. Det er 11,7 prosent av alle barn i Norge, og rundt 4 000 flere barn enn året før, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det gjør at mange barn i Norge i dag vokser opp uten mulighet til å dra på ferie.

– Frelsesarmeen kommer tett på mange av disse familiene. Derfor er det ekstra hyggelig at vi på ulike måter kan være med å gi en bedre hverdag og skape gode minner for flere tusen barn og voksne. Tusen takk til alle i Kavli og Q-Meieriene for støtten til Frelsesarmeens familiearbeid, sier Berg.

Sterkt økende pågang

Frelsesarmeen har opplevd en sterk økning i pågang til deres tilbud de siste to årene. Følgene av pandemien har bidratt til at enda flere mødre og fedre ikke kunne gi barna sine den ferien de ønsker i 2020 og 2021.

– Familier med lav inntekt gruer seg ofte til sommeren fordi økonomien legger premisser for hvordan den blir, sier Berg.

– I Frelsesarmeen er vi opptatt av inkludering og fellesskap, og vi ønsker å forebygge utenforskap og ensomhet. Å gi flere mulighet til ferie, er et av flere viktige tiltak i denne sammenheng, fortsetter hun.

SOMMERFERIE: Frelsesarmeens medarbeidere skaper gode relasjoner med både store og små på ferieopphold ved Frelsesarmeens egne sommersteder. Foto: Frelsesarmeen 

– Når ut til dem med størst behov

Guro Sundsby er tildelingsansvarlig for prosjekter i Norge i Kavlifondet.

– Kavlifondet vil fremme god psykisk helse hos barn og unge gjennom gode, forebyggende tiltak som gir inkludering og hindrer utenforskap. Ferie er viktig for alle, og det er viktig for familier å få en felles ferieopplevelse og en pause fra hverdagen sammen, sier Sundsby.

Hun påpeker at ferie også er viktig for barn og unges opplevelse av normalitet, tilhørighet og fellesskap med resten av samfunnet.

– Det er viktig å legge til rette for lavterskel, gratis aktiviteter som alle kan delta på. Frelsesarmeen er i en særstilling når det gjelder nærhet og tilknytning til de aller fattigste og sårbare i lokalsamfunn over hele landet. De når ut til familier hvor behovet er aller størst, som en del av et helhetlig tilbud de gir til disse familiene året rundt. Vi er glade å bidra til deres arbeid slik at de kan kan gi flere familier et ferietilbud i 2022, sier Sundsby.

Pandemien førte til flere lokale tilbud

Tradisjonelt har det vært arrangert familieferier på Frelsesarmeens egne steder på Jeløya og på Holmavatn, fire uker hver sommer, i regi av Frelsesarmeen sentralt.

Da pandemien i 2020 satt en stopper for gjennomføringen av disse leirene, begynte lokale avdelinger av Frelsesarmeen med å arrangere lokale tilbud til samme målgruppe.

Med lokal organisering var det enklere å tilrettelegge for de til enhver tid gjeldende smitteverntiltakene.

– Frelsesarmeen i Trondheim hadde overnattingstur med noen familier, i tillegg til aktivitetsuker i byen. Sammen Grønland var blant annet i Bjørneparken med 110 personer. Andre var på tur med Hurtigruta eller i Dyreparken, forteller Tone Berg.

– Flere familier har derfor fått tilbud om opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet siden pandemien startet. Lokale aktiviteter i grupper bidrar også til etablering av nye relasjoner og vennskap mellom familier og barn i nærmiljøet, forteller Berg.

Det er også blitt tilbudt lokale ferie- og aktivitetstilbud i høst, vinter og juleferien under pandemien.

Ved å utvide tilbudet til lokale arenaer, når de også ut til en større gruppe barn og unge som får tilbud om aktiviteter i ferien.

– Det legges opp til gjennomføring av både sentrale, regionale og lokale ferieaktiviteter også neste år, opplyser Berg.

Les gjerne mer om ferietilbudet hos Frelsesarmeen:

Drømmeferie i dyreparken

Kunsten å skape gode øyeblikk

Vondt i mamma- og pappahjertet

 

DYREPARKEN: Utflukt til dyreparken i Kristiansand er populært. Her fra en av utfluktene som ble arrangert av Frelsesarmeen i 2020. Foto: Frelsesarmeen
KARDEMOMMEBY: En tur til Kardemommeby er også obligatorisk på fere i Kristiansand! Foto: Frelsesarmeen