9. juli 2020

1,5 millioner fra Kavlifondet til Frelsesarmeens omsorgsarbeid

Kavlifondet viderefører det mangeårige samarbeidet med Frelsesarmeen for å skape møteplasser, gi støtte og gode opplevelser til mennesker i krise og andre vanskeligstilte.

– Vi er utrolig takknemlig for de til sammen 1,5 millioner kronene som Kavlifondet gir Frelsesarmeen i år til ulike integrerings- og aktivitetstiltak for barn, unge og familier, sier Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

Geir Smith-Solevåg, Avdelingssjef for kommunikasjon. Foto: Mette Randem

– Særlig nå som vi opplever at mange tilskudds- og støtteordninger er på vent på grunn av den spesielle samfunnssituasjonen landet står i, har langsiktigheten og tryggheten som støtten fra Kavlifondet gir, vært uvurderlig for de tiltakene som har fått midler, legger han til.

I år er det Frelsesarmeens korps (nærmiljøkirker) i Mo i Rana, Solheimsviken, Kristiansand, Egersund, Stovner, Stavanger, samt Oslo slumstasjon og Drammen omsorgssenter som har søkt og fått støtte av midlene fra Kavlifondet.

Mennesker i krise

Ett av tiltakene Kavlifondet gir midler til i år er Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen. De har kontakt med cirka 600 familier som lever med ulike levekårsutfordringer. Særlig er utfordringene store blant barn og ungdom.

– Vi ønsker å hjelpe mennesker i krise og tilby en møteplass og gode opplevelser for hele familien. Vi opplever at mange vi møter i arbeidet vårt har lite nettverk og trenger noen å snakke med. Midlene fra Kavlifondet gjør det mulig for oss å hjelpe enda flere, forteller daglig leder for Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen, Lill-Torunn Løwe.

Integrering og fattigdomsbekjempelse

Omsorgssenteret har et utstrakt arbeid også for mennesker med minoritetsbakgrunn, med fokus på å integrere vanskeligstilte barn og ungdom inn i aktiviteter hos Frelsesarmeen, samtidig som at barna skal integreres i sitt nærmiljø.

Ved senteret tilbys veiledning, støtte og praktisk hjelp, og jobber systematisk for at barna skal kunne inkluderes i organiserte aktiviteter i sitt nærmiljø.

De bidrar også til fattigdomsbekjempelse i distriktet ved å dele ut mat, klær og annen nødvendig hjelp til fattige barn og familier.

– Jeg har mistet jobben

– At hjelp til mat er viktig, blir veldig tydelig når vi får sms-er med tilbakemeldinger som denne: «Takk for at dere tenker på oss. Jeg har mistet jobben. Vi har ikke noe penger eller noe å kjøpe mat for. Det sliter veldig på meg og jeg er langt nede. Tusen takk for hjelpen», sier Lill-Torunn mens hun viser fram telefonen.

Lill Torunn Løwe er daglig leder for Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen. Foto: Kristianne Marøy

Leksehjelp populært

Hun forteller at leksehjelp er et viktig og populært tilbud for mange barn.

– Det er veldig rørende når man hører ting som «dette er første gang jeg har fått alt rett på gloseprøven», eller «læreren sa hun var stolt av meg» etter at de har fått hjelp med skolearbeidet, sier Lill-Torunn.

Pengene fra Kavlifondet gir viktige opplevelser for mange barnefamilier som ellers ikke har stort nettverk eller midler til å gjøre ting sammen med andre. Det kan være samlinger på senteret, kor, kvinnegrupper og mye annet.

Gøy og sosialt

– Vi får tilbakemeldinger som «Dette er så gøy og sosialt. Dette må vi gjøre flere ganger», smiler Løwe.
– Eller som en annen dame skrev til oss etter en samling på Kvinnegruppa: «Jeg er mye hjemme, bare lager mat til barna. Det er bra for meg å møte andre. Her har jeg fått nye venner. Takk for kvinnegruppa.»

Ved årsskiftet ble Drammen kommune sammenslått med Nedre Eiker og Svelvik. For å dekke et større geografisk område er planen å starte opp et Etter skoletid-tilbud også i Frelsesarmeens lokaler i Krokstadelva, tidligere Nedre Eiker kommune. Her skal det også tilbys møteplass for alle generasjoner, samt utdeling av matutdeling til vanskeligstilte.

– Vi takker varmt for støtten med bakgrunn i at vi nå utvider tilbudet vårt til å dekke et enda større geografisk område, sier Lill-Torunn Løwe.

Les mer: Vondt i mamma- og pappahjertet

Les mer: Firedobler ferietilbudet

Les mer: Nå tar vi vare på hverandre

Drømmedag i fjor for barn og familier i Bjørneparken med Frelses­armeens omsorgssenter i Drammen. Foto: Kristianne Marøy

Høydepunkt fra Bjørneparken: Mating av rever! Med støtten fra Kavlifondet skal Frelsesarmeen i Drammen gi enda flere barn og familier gode ferieopplevelser i sommer. Foto: Kristianne Marøy