7. juni 2018

Grace (28) leder Farm For the Future

Farm For the Future har ansatt Grace Kimonge (28) som daglig leder for gårdsprosjektet i Tanzania. Byggeplanarbeid og etablering av organisasjonen er nå i gang for fullt.

Farm For the Future har ansatt Grace Kimonge (28) som daglig leder for gårdsprosjektet

Grace Kimonge (28) er utdannet ved landbruksuniversitetet Sokoine University Agriculture i Morogoro i Tanzania med bachelor i Agricultural economics Agribusiness. Siden hun fullførte utdanningen i 2014 har hun arbeidet fire år som seksjonsleder ved Kilombero Sugar Company Ltd.

Grace Kimonge er alene om omsorgen for en ett år gammel sønn. Hun vil vise andre alenemødre at det er mulig å både ta utdannelse og jobbe. 

– Da jeg ble kontaktet ble jeg umiddelbart imponert. Jeg er stolt av å bli en del av en god forandring i samfunnet gjennom det arbeidet jeg skal gjøre for Farm for the Future Tanzania Ltd (FFF), sier Grace Kimonge i en pressemelding fra FFF.

– Grace vil få den beste hjelp i oppbyggingen av farmen og i hennes egen utvikling; blant annet gjennom en av de beste mais-dyrkerne i Iringa som vi har knyttet til oss, Otto Ulyate fra Rutuba Farm», sier Osmund Ueland, prosjektleder og styreleder i Farm For the Future.

Han er for tiden i Tanzania for å ta imot Grace Kimonge, og følge opp arbeidet med prosjektet. På tomten er de nå i full sving med byggeplanarbeid og renovering av gamle bygninger fra tobakkstiden til midlertidig hovedkvarter med treningssenter og lager for traktorer, utstyr, såkorn, kjemikalier og annet som hører gårdsdriften til.

Osmund Ueland er glad for at det er en kvinne som skal ha lederansvaret på gården. Helt fra planleggingen av prosjektet startet for tre år siden, har det vært et mål at Farm For the Future skal fremme likestilling.

Grace Kimonge har en ett år gammel sønn som hun har eneomsorgen for.

– Jeg vil være en rollemodell for andre unge, enslige mødre, sier hun.
– Gjennom stillingen min vil jeg representere farmen, jobbe hardt og være en god beslutningstager. Jeg vil kommunisere positivt og gjøre ord til handling.

– Med vår vektlegging av likestilling og unge enslige mødre, var det helt naturlig for oss også å søke etter leder for farmen i denne målgruppen, sier Osmund Ueland.

Han mener det er viktig å bidra til å gi gode rollemodeller muligheter som lederstillingen er.

Farm For The Future skal bli en kommersiell farm på 2500 mål. Nå skal landområdet ryddes og gjødsles opp, med mål om å starte dyrking av mais og bønner i desember i år.

I 2019 og 2020 skal det reises flere bygninger, for å kunne ta melkekyr, kjøttdyr og geiter inn i driften. Farmen skal også være et opplæringssted. Det opprettes en egen ikke-statlig organisasjon som skal gi opplæring i jordbruk til særlig unge enslige mødre, lokale bønder og ungdom. Det skal utvikles egne læretiltak for barn for å vekke de unges interesse og øke kunnskapen deres om landbruk.

– Gjennom konkrete og langsiktige resultater skal prosjektet vise at riktig bruk av penger til godt forankrede tiltak, bygger samfunn som trenger hjelp, sier Osmund Ueland.

Les mer om Farm For the Future her.

 Osmund Ueland jobber frivillig som prosjektleder for FFF siden 2015, og gleder seg stort over at gården er i ferd med å bli en realitet.