31. august 2018

Fotball, utdanning og likestilling

Kavlifondet støtter PlayOnside i to nye år, slik at flere barn og unge får spille fotball og skolegang i grenseområdene mellom Thailand og Myanmar. PlayOnside bruker også fotballaktiviteter til å fremme jenters rettigheter.

PlayOnside jobber med stadig flere barn og unge i Mae Sot og områdene rundt i Nord-Thailand, få kilometer fra grensen til Myanmar.

– I løpet av sommeren har vi utvidet prosjektet med syv nye skoler, forteller programansvarlig i organisasjonen, Ole Michelsen.

Utvidelsen innebærer at ytterligere flere hundre barn får trening, lek og læring, og møte elever fra andre skoler hver helg til PlayOnsides pågående fotballturnering.

PlayOnside er norsk-spansk og gir barn og unge blant flyktninger fra Myanmar muligheten til lek og utvikling gjennom forskjellige fotballaktiviteter. Arbeidet drives med tre fokusområder: likestilling, integrering og utdanning.


Fotball kan være en fin arena for utvikling og likestilling! PlayOnside bruker fotball som verktøy for å promotere jenters rettigheter blant migranter og flyktninger på grensen mellom Thailand og Burma.

Den nye støtten fra Kavlifondet vil bli brukt til å ytterligere utvide og forbedre programmet.

– Vi i PlayOnside er utrolig stolte og takknemlige over å ha Kavlifondet som en partner. Deres bidrag til PlayOnside gir oss mulighet til å nå ut til enda flere marginaliserte barn og unge som lever under vanskelige forhold på grensen mellom Thailand og Myanmar. Kavlifondet har vist en stor interesse for arbeidet vårt, og vi ser frem til å utvikle et langsiktig partnerskap, sier Ole Michelsen.


Gode samfunn skapes ved å løfte opp jenters rettigheter. Gjennom fotballen viser PlayOnside vei ved utfordre lokale holdninger og viser jenter ikke bare vil, men også kan spille fotball! Det handler bare om tilrettelegging.

Han påpeker at uten gode og langsiktige støttespillere, er det vanskelig å få til varig endring.

– Derfor er det særdeles gode nyheter at Kavlifondet ønsker å støtte PlayOnside ikke bare i 2018, men også i 2019. Dette gir oss muligheten til å planlegge fremover, og gi barn og unge som lever et usikkert liv som flyktninger og migranter i Thailand, positive opplevelser både på og utenfor fotballbanen med PlayOnside, sier Ole Michelsen.

Ole Michelsen, programansvarlig i PlayOnside.


Vennskap er viktig for alle. PlayOnside bruker fotball for å integrere burmesiske flyktning – og migrantbarn i Thailand. Kavlifondet er veldig glad for å få være med å støtte arbeidet deres.


Ungt lederskap er viktig for å få til utvikling. Gjennom kursing har PlayOnside utdannet titalls unge lokale ungdommer som får anledning til å utøve lederskap gjennom idretten. Fokuset er på gode verdier som fair play, toleranse, respekt og at alle skal få muligheten til å være med!

– Kavlifondet er glad for å kunne støtte PlayOnside sitt viktige utviklingsarbeid i grenseområdet mellom Nord-Thailand og Myanmar. De jobber målrettet og vi syns det er flott at fotball brukes som et verktøy for å oppnå, likestilling, inkludering og utvikling. I dette prosjektet er ikke ambisjonen å utvikle den neste Lionel Messi, men å fokusere på de positive og myke verdiene man kan lære av lagidrett, som teamwork og samhandling, fair play, og toleranse, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Kavlifondet har støttet PlayOnside siden 2017. Den nye tildelingen innebærer en støtte på totalt 200.000 kroner for 2018 og 2019.


Tilgang til lek og idrett er en fundamental rettighet for alle barn. PlayOnside tilrettelegger for nettopp dette blant burmesiske flyktninger og migranter i Thailand. 

Les mer: Å spille på lag

BAKGRUNN

• Som et resultat av langvarige, interne konflikter i Myanmar, har mange flyktet og emigrert til nabolandet Thailand.

• Mange av dem lever i Nord-Thailand, nær grensen til Myanmar.

• Både flyktninger og immigranter har få formelle rettigheter, og liten eller ingen tilgang til grunnleggende tjenester som helsehjelp og skolegang i Thailand.

• Mange er derfor avhengige av støtte fra frivillige organisasjoner.

• PlayOnside bruker fotball som en brobygger for å integrere flyktninger og immigranter fra Myanmar i vertsamfunnet.

Myanmar eller Burma? Kavlifondet følger norsk standard for rettskrivning og bruker Myanmar. PlayOnside bruker Burma. Begge deler er godkjente av FN.


Dette er Laura, PlayOnside sin første kvinnelige fotballtrener. Laura 20 år gammel og oppvokst i Mae La flyktningleir i Thailand. Hun fikk aldri være med å spille fotball da hun var yngre. Men nå er hun fotballtrener og en fantastisk rollemodell for neste generasjon jenter som vokser opp på grensen mellom Thailand og Burma.