6. august 2018

Til Utøya fra Sør-Afrika med Tore’s Foundation

Inaam Kesner (25) er prosjektleder i Tore's Foundation i Sør-Afrika. Nylig besøkte hun Norge og AUFs sommerleir, hvor hun holdt workshop om ungdomspolitisk arbeid i Sør-Afrika, og lærte om hvordan ungdom driver politikk i Norge.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten til å se hvor Tore’s Foundation ble stiftet, og samtidig få informere om arbeidet vi gjør i Sør-Afrika. Og jeg tror at ved å besøke Utøya så vil jeg få en klarere forståelse for stiftelsens visjon i tråd med Tore’s Foundation, sier Inaam Kesner.

Forrige uke besøkte hun Norge sammen med Bhongolwethu Sonti (27), som også jobber for organisasjonen i Sør-Afrika.

Norgesoppholdet startet i Bergen hvor de deltok på et åpent arrangement i regi av Hordaland AUF. De besøkte også AUFs sommerleir på Utøya. Her deltok de i paneldebatt, diskusjoner med AUF-ungdommen, ulike workshops og annet som gav innsikt i hvordan ungdomspolitikk blir drevet i Norge. De to holdt også workshop om demokratibygging i Sør-Afrika.

Kavlifondet støtter Tore’s Foundations prosjekt for ungdom i Cape Towns fattige «townships» i Sør-Afrika. Prosjektet gir elever i ungdomskole og videregående skole, samt skole-dropouts debatt-treningskurs, slik at de skal bli aktive og engasjerte samfunnsborgere. Målet er at ungdommene skal oppnå å bli hørt, og delta i demokratiske prosesser både i lokalsamfunnet og på nasjonalt nivå.

Les mer: Kavlifondet gir 2,5 millioner til Tore’s Foundation

Inaam og Bhongolwethu på Utøya. Foto: Brita Bergland

Hver uke deltar over 100 ungdommer fra townshiper i Cape Town på debatt-trening og i debattkonkurranser skoler imellom. Temaer som blir diskutert varierer fra gjengkultur i nærmiljøet til nasjonale miljøutfordringer.

Noen har også fått mulighet til praksisplasser slik at de har fått nyttig arbeidserfaring hos bedrifter og organisasjoner i Cape Town, innen journalistikk og menneskerettigheter/juss. Tore’s Foundation vil støtte dem i deres videre utdanning på universitetsnivå.

– Tore’s Foundation har jobbet med mangfold, internasjonalt engasjement og demokratibygging i årene etter Utøya-massakren. Det var et slikt engasjement og disse verdiene Anders Behring Breivik ønsket å ramme med sitt terrorangrep den 22. juli 2011. De sørafrikanske ungdommenes tilstedeværelse på Utøya vil være en sterk manifestasjon av at han ikke lyktes, sier Solfrid Hanna, styremedlem i organisasjonen.

– Det er sterkt og fint å se at Tores engasjement fortsetter å fremme positive endringer og samfunnsutvikling. På den måten har vi klart å skape noe godt ut av det onde som rammet vår familie og så mange andre, sier Robert Eikeland, styremedlem og bror av Tore Eikeland som ble drept på Utøya 22. juli 2011.

– Hans sterke internasjonale engasjement blir videreført gjennom Tore’s Foundation, sier Bhongolwethu Sonti.

BAKGRUNN
• Stiftelsen Tore’s Foundation ble opprettet til minne om tidligere leder i Hordaland AUF, Tore Eikeland som ble drept på Utøya i 2011. Tore Eikeland hadde et stort engasjement for demokrati og utvikling internasjonalt.

• Tore’s Foundation er en politisk uavhengig stiftelse, og har som mål å gi barn og ungdom i utviklingsland mulighet til å lære om og delta i politiske prosesser på lokalt og nasjonalt nivå.

• Stiftelsen driver debatt-trening og tilbyr fritidsaktiviteter og arbeidspraksis til skoleungdom og skole-dropouts i Ghana og Sør-Afrika.

Les mer på deres norske og engelske hjemmeside