7. september 2018

Nytt prosjekt for psykisk helse hos barn og unge

Kavlifondet tildeler 2,2 millioner kroner til den svenske organisasjonen Min Stora Dag. Midlene skal gå til et eget prosjekt innen psykisk helse for barn og unge.

– Tusen takk for denne muligheten. Det føles fantastisk at Min Stora Dag nå har mulighet til å fokusere mer også på barn og unge med psykisk uhelse, sier Jennifer McShane, generalsekretær i Min Stora Dag.

Hun viser til at det gjennom Min Stora Dags daglige arbeid har blitt tydelig at barn og unge med psykisk uhelse opplever store utfordringer i hverdagen.

”Det som fins på innsiden men ikke alltid syns på utsiden” er arbeidstittelen som ligger til grunn for det nye spesialprosjektet ”Synlighetsprosjektet” som støtten fra Kavlifondet skal gå til.


Julius (6) har en hjernesvulst. Julius elsker å lage mat og på hans Stora Dag fikk han drive restaurant sammen med TV-kokken Niklas Ekstedt. Foto: Min Stora dag

Høyere krav og prestasjonssamfunn

– Kravene til den yngre generasjonen blir høyere i vårt prestasjonssamfunn og opplevelsen av å ikke strekke til, å ikke bli sett eller forstått gjør utsattheten i den aktuelle gruppen påtakelig. Kunnskapsbristen rundt psykisk uhelse og neuropsykiatriske funksjonsvariasjoner gjør dessuten at mange barn og unge ikke blir møtt med den behandlingen de har behov for, sier Jennifer McShane.

– Vi i Min Stora Dag ser at vi kan bidra til å støtte, øke kunnskapen og ikke minst synliggjøre disse barna på forskjellige måter. Gjennom støtten fra Kavlifondet kan vi nå, gjennom Synlighetsprosjektet, gjøre dette til virkelighet.


Noel (6) har Downs syndrom, og en uvanlig tarmsykdom som heter Hirschprungs som gjør at han får behandling i narkose hver tredje måned. Han er et av alle barna som i år fikk en sommerpakke. Han valgte å invitere familien som på en dag på Kolmården. Foto: Min Stora Dag

Tilrettelagte aktiviteter og informasjonsarbeid

Synlighetsprosjektet vil være med og gjøre en forskjell gjennom målgruppetilpassede aktiviteter (Stora Dagar) og kunnskapsfremmende tiltak.

– Det er en utfordring å få forståelse og kunnskap for smerte som finns på innsiden men som ikke alltid synes på utsiden. Gjennom utdanning og informasjon kommer prosjektet til å bidra til større bevissthet, forståelse og kunnskap for denne gruppen, sier Jennifer McShane.

Hun fremholder at det å utvide Min Stora Dags virksomhet til å inkludere barn med neuropsykiatriske funksjonsvariasjoner og psykisk uhelse, har vært en selvfølgelig utvikling, gitt de utfordringer og den utsattheten som mange barn med alvorlige sykdommer og diagnoser lever med.


Tilde (14) har VACTERL-assosiasjon, en sjelden diagnose som i Tildes tilfelle innebærer at hun har skoliose, er nyresyk, har hjertefeil og er ensidig døv. Hun har akkurat mottatt sitt gullbrev fra Min Stora Dag. Tilde skal få reise til Mallorca med familien sin. Foto: Min Stora Dag

Motvirke passivisering og isolasjon

Psykisk uhelse medfører ofte isolasjon og passivisering, dels på grunn av lidelse forårsaket av selve sykdomstilstanden, dels på grunn av at psykisk uhelse ofte er skambelagt.

Med Kavlifondets støtte kan Min Stora Dag utvikle sin virksomhet og bidra til å motvirke nettopp passivisering og isolasjon. I tillegg vil Min Stora Dag redusere kunnskapsmangel rundt psykisk uhelse gjennom forskjellige informasjonsaktiviteter.


Amanda (9) har en medfødt øyesykdom og en hjertefeil. På sin Stora Dag ønsket hun å dra til Tropical Island i Tyskland – det gigantiske landet inni en gammel flyhangar, hvor det alltid er sommer. Foto: Min Stora Dag

Verdifulle individer

Synlighetsprosjektets visjon er å se de styrkene, individuelle ressurser og interesser som barn og unge har. Gjennom å utvikle de aktiviteter som Min Stora Dag tilbyr, kan barn og unge med psykisk uhelse styrkes i sin identitet og selvfølelse for å få oppleve at de er verdifulle individer med muligheter.

Prosjektet kommer også til å fokusere på interne og eksterne kunnskapsrelaterte tiltak som skaper innsikt og kompetanse rundt psykisk uhelse, helsebringende faktorer og de unike ressurser som finns i alle barn og ungdommer.

Foto øverst på siden: De ansatte ved hovedkontoret til Min Stora Dag i Stockholm.