Min Stora Dag, Sverige

Min Stora Dag er den eneste riksdekkende organisasjonen som gjør en forskjell for barn og unge med alvorlige sykdommer og/eller diagnoser i Sveroge.

Mange barn i Sverige har alvorlige sykdommer og diagnoser som gjør at livet ikke ser ut som for de fleste av oss. Flere blir aldri helt friske og lever med en sykdom eller diagnose som kanskje ikke synes, men som på ulike måter gjør vondt, forverrer livet og i blant skaper utenforskap.

Min Stora Dag samarbeider derfor med barneklinikker over hele Sverige for å gjøre en forskjell for barn og unge med alvorlige sykdommer og diagnoser. Gjennom en ”Stor Dag” får barna et avbrekk fra en tøff hverdag som gir gledelige barndomsminner og nye krefter til å fortsette å kjempe.

Les mer på www.minstoradag.org

Kavlifondet støtter Min Stora Dags prosjekt ”Synlighetsprosjektet” som skal utvikle flere tilpassede og godt tilrettelagte aktiviteter (Stora Dagar) for barn og unge med psykisk uhelse i Sverige. Fokus ligger i tillegg på kunnskapsfremmende tiltak som skaper innsikt og kompetanse rundt psykisk helse og de unike ressurser som finns i alle barn og unge.

Mer om dette prosjektet