21. desember 2018

Skal gi ungdom mulighet til å utvikle sitt skrivetalent

Med støtte fra Kavlifondet skal den litterære organisasjonen New Writing North gi unge mennesker i det nordøstlige England mulighet til å utvikle seg som forfattere.

Alle foto: New Writing North. Bildene er fra programmer for ungdom som de allerede driver. 

Kavlifondet har tildelt 2,3 millioner kroner til deres «Gateshead Young Writers Programme.»

New Writing North støtter forfattere på alle trinn i karrieren. Den anerkjente organisasjonen har over 20 år med erfaring i å jobbe med skoler og lokalsamfunn for å gi unge mennesker mulighet til å skrive.

Deres omfattende program «Unge Forfattere» driver per i dag fem ukentlige kreative skrivegrupper over hele det nordøstlige England, seks årlige sommerskoler, et talentprogram og regelmessige mesterklasser og utviklingsprogram. Dets prisvinnende prosjekt Unge Forfatteres byprosjekt har ansatte og profesjonelle forfattere basert ved Excelsior Academy 360 i Sunderland, tre dager i uken hele året rundt.

Finansieringen fra Kavlifondet vil gjøre det mulig å tilby hele Unge Forfattere-programmet til Gateshead i det nordøstlige England. Kavlifondet eier Primula Cheese, som produserer tubeost i Gateshead.

Støtten til New Writing North vil gi ungdom i dette området mulighet til å utvikle seg personlig og kreativt gjennom skriving.

Lokale myndigheter og grunnskolesektoren er nøkkelpartnere i programmet.

Fra februar 2019 vil forfattere, kunstnere og prosjektprodusenter være på plass i alle ungdomsskoler for å drive innovative, ti-ukers program i kreativ skriving med rundt 400 elever i 7. og 8. klasse. I hver skole skal forfattere også ha klubber i ulike skrivesjangere, fra rapping og låtskriving til manusskriving og poesi, slik at alle unge mennesker som har interesse for det, skal kunne få utvikle sitt skrivetalent.

Utenfor skolen vil det holdes frie, kreative skrivegrupper for ungdom i alderen 12-19 år ved biblioteket i Gateshead, supplert med sommerskoler i fri, kreativ skrivning.

Gjennom hele programmet få ungdommene mulighet til å uttrykke sine egne, kreative ideer støttet av profesjonelle forfattere og kunstnere. De vil møte andre unge mennesker som skriver, skape nye arbeider og dele det med publikum, inkludert egne familier og venner.

– Alle disse kreative aktivitetene bidrar til en endringsmulighet for unge mennesker i Gateshead, sier administrativ leder for New Writing North, Anna Disley.

– Vi er så takknemlige ovenfor Kavli for denne visjonære investeringen i unge mennesker i Gateshead. Programmet vil støtte unge mennesker, spesielt de som har færre muligheter, til å finne sine egne kreative talenter eller interesser, og det vil gi dem forutsetninger for å gjøre det på varig basis. Å jobbe intensivt og over lang tid med grupper av unge mennesker kan ha en reell innvirkning på deres selvtillit, kreativitet og pågangsmot, og med det øke deres livsvalg. Dette programmet vil hjelpe oss med å sette opp en infrastruktur som gi flere unge mennesker i Gateshead mulighet til å identifisere og realisere sine talenter og ambisjoner.

– Det er med stor glede at Kavlifondet har besluttet å tildele støtte til New Writing Norths program for unge forfattere, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– I de fire landene hvor Kavlifondet opererer, prioriterer vi psykisk helse for barn og unge, arbeid for inkludering og forebygging av ensomhet, og prosjekter som gir flere mulighet til å delta i og oppleve kultur. Vårt mål er å bidra til en forskjell i enkeltmenneskers liv, i deres lokalsamfunn og til samfunnet. I dette programmet samles alle disse kvalitetene. Vi ser frem til å jobbe sammen for å inspirere og gi unge mennesker i Gateshead verktøy og muligheter til å skrive og utvikle seg kreativt og personlig.