25. januar 2019

Kavlifondet blir hovedpartner for Impact Hub Bergen

Kavlifondet går inn som hovedpartner for Impact Hub Bergen med en støtte på 350.000 kroner for 2019.

Hos Impact Hub på Bryggen i Bergen samles gründere med et brennende ønske om å forandre verden. De arbeider for å løse sosiale eller miljømessige utfordringer gjennom løsninger som kan bidra til økt livskvalitet og mindre fotavtrykk.

Impact Hub var tidlig ute da de åpnet dørene i Bergen i 2011, både som et av de aller første arbeidsfellesskapene for gründere og som senter for sosial innovasjon. I dag er bildet ganske annerledes. Arbeidsfellesskap for gründere, eller såkalte co-working-hus, har blitt en trend i tiden, og stadig flere dukker opp over hele landet. Samtidig har FN`s bærekraftsmål bidratt til at bærekraft er høyt på agendaen i mange bedrifter.

– Tiden er nå moden. De fleste av oss har innsett at vi opererer på overtid og at vi kan ikke fortsette som før dersom vi skal løse de komplekse utfordringene som angår oss alle. Denne erkjennelsen gjør at folk bretter opp ermene med et ønske om å faktisk gjøre noe fremfor å bare prate om det. Vi ser en økning i antall sosiale entreprenører, forteller Silje Grastveit, gründer og daglig leder for Impact Hub Bergen.

Typiske virksomheter som Impact Hub støtter er startet av gründere innen helse, sosial inkludering og integrering, gjerne rettet mot unge og eldre eller andre sårbare grupper. Også grønn innovasjon er et fokus for Impact Hub, med gründere som engasjerer seg i miljøet gjennom alternative transportmetoder, reduksjon av matsvinn eller «zero waste» initiativer.

Impact Hubs formål er å støtte sosiale entreprenører i realiseringen av løsninger for en mer bærekraftig utvikling. Dette gjøres ved å tilby et arbeidsfellesskap for gründere og andre med samfunnsnyttige prosjekter, parallelt med at det gis påfyll gjennom kurs, arrangementer og programmer som kan bidra til å videreutvikle de gode initiativene.

– Et av de største programmene våre er Impact Challenge, hvor vi arbeider systematisk med utvalgte samfunnsutfordringer. Støtten fra Kavlifondet, Sparebanken Vest, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune gjorde det mulig å fokusere på aldersvennlige samfunn i 2017-2018. I år vil Impact Hub fokusere på ulike områder innen psykisk helse, takket være et fortsatt godt samarbeid og støtte fra våre partnere, forteller Silje Grastveit.

En rekke programkvelder vil belyse temaer innen psykisk helse denne våren.
Kavlifondet har støttet Impact Hub sine programmer tidligere, og går nå også inn som hovedpartner bak Impact Hub Bergen med støtte på 350.000 kroner for 2019.

– Gründere med samfunnsnyttige ideer ønskes velkommen til Impact Hub. Takket være samarbeidet med Kavlifondet kan vi nå støtte opp under enda flere gründere, og det er vi veldig glade for! Bærer du på en samfunnsnyttig løsning er det altså bare til å ta kontakt, sier Silje Grastveit, og opplyser at Impact Hub har løpende opptak hele året.

BAKGRUNN – Dette er Impact Hub:

• Impact Hub Bergen åpnet dørene i september 2011 og er et senter for sosial innovasjon. Formålet er å støtte sosiale entreprenører i realiseringen av deres virksomheter for en mer bærekraftig verden.

• Sosialt entreprenørskap er idealistisk motivert gründervirksomheter som samtidig bruker elementer fra forretningsverden for å gjøre løsningene bærekraftig.

• Et snitt på 50 medlemmer holder til i de unike UNESCO-lokalene på Bryggen i Bergen.

• Impact Hub Bergen er del av et verdensomspennende nettverk, med over 100 Impact Hub`er og rundt 16.000 medlemmer på verdensbasis.

• Hovedpartnere bak Impact Hub er Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Sparebanken Vest og Kavlifondet.

For mer informasjon, se Impact Hub Bergens hjemmeside.