Impact Hub, Norge

En tredjedel av samfunnet vil være over 65 år allerede i 2040. Eldrebølgen stiller krav til nye løsninger og smartere bruk av ressursene i årene som kommer. Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer.

I første omgang tar programmet for seg eldrebølgen. De eldre selv, altså de potensielle brukerne av løsningene, inviteres selvsagt med i prosessen.I oppkjøringen mot Impact Challenge programmet har Impact Hub, Norges første Gründerhus og senter for sosial innovasjon, også samarbeidet med ulike aktører i feltet for å lære mer om utfordringene knyttet til eldrebølgen.

Mer om dette prosjektet

  • Går eldrebølgen i møte

    23. juni 2017

    En tredjedel av samfunnet vil være over 65 år allerede i 2040. Eldrebølgen stiller krav til nye løsninger og smartere bruk av ressursene i årene som kommer.