7. februar 2020

– Skam og stigma er fremdeles et problem som hindrer åpenhet om psykiske helseplager

Silje L. Grastveit skriver om utfordringer rundt psykisk helse og hvordan Impact Challenge vil bidra til å løse dem.

Silje Grastveit er ukens hovedgjest i Kavlifondets podkast Tech, håp & kjærlighet.

Les mer: Hvordan kan det verste du har opplevd, bli din største styrke?

Lytt til episoden her:

Spotify
Apple Podcasts
Soundcloud

Hvordan skape et samfunn som bidrar til bedre psykisk helse?

Av Silje L. Grastveit

Helsevesenet i Norge er blant de beste i verden. Vi har gode levekår og vi lever stadig lenger. Likevel er det mange utfordringer. Stadig flere oppsøker helsevesenet med psykiske vansker, men ventelistene er lange og veldig mange får ikke hjelpen de trenger. Det er kø inn på psykologistudiet, men samtidig er det stor mangel på psykologtjenester.

Noen hevder at samfunnet beveger seg så fort fremover, og arbeidspresset er blitt så stort at menneskets egen biologiske utvikling ikke klarer å henge med. Særlig angst og depresjon er i økning og det varsles om et stort og økende antall unge med psykiske plager. Digitaliseringen og sosiale medier fører til andre utfordringer enn hva vi hadde for bare få år siden – med økt press på å fremstå som ́perfekt`, økt informasjonsmengde, mobbing i sosiale medier, økt tilgjengelighet og samtidig økt ensomhet.

Psykiske plager har blitt den hyppigste årsaken til at folk oppsøker fastlegen, som ofte er presset på tid med tre alternativer for hånden; medisinering, henvisning videre eller sykemelding. I et effektivitetssamfunn kan det være vanskelig å komme inn igjen i arbeidslivet dersom en først har havnet utenfor på grunn av psykiske vansker.

Det kan også være krevende å stå i jobb uten tilrettelegging dersom en har psykiske lidelser, men for mange oppleves det tabu å ta opp slike vansker med sin arbeidsgiver. Skam og stigma er fremdeles et problem som hindrer åpenhet om psykiske helseplager.

Det omstridte pakkeforløpet innen psykisk helse har fått hard kritikk av behandlere som ikke mener dette er egnet på behandling av mennesker med store individuelle forskjeller og som ofte har relasjonelle traumer. Når tilliten først må etableres kan det bli krevende å følge linjære prosesser, stramme tidslinjer og hyppige rapporteringskrav for å oppnå høyest mulig effektivitet. Behandling av psykiske utfordringer trenger ofte tiden til hjelp, men noen mener også at mange mennesker går alt for lenge i behandling og at dette kan gjøre dem sykere.

I årets Impact Challenge program vil deltakerne ha en aktiv rolle og være med på å kartlegge brukernes behov i møte med hjelpeapparatet, få innblikk i hjelpernes virkelighet, og se nærmere på hvordan systemene potensielt kan tilrettelegge for en best mulig brukeropplevelse.

Impact Challenge programmet samler mennesker på tvers for å kartlegge floker og utforske mulige løsninger som kan bidra til at vi nærmer oss en ønsket fremtid.

Les mer om Impact Challenge og meld deg på her: impactchallenge.no 

Frist for påmelding er 1. mars 2020. 

Tidligere Impact Challenge-deltagere. Foto: Impact Hub Bergen

«Impact Challenge er noe av det bedre jeg har vært med på. Det er helt unikt å kunne delta i en så fri setting og gå på oppdagelse i krevende temaer sammen med kompetente og erfarne mennesker med ulik bakgrunn. For meg passer det veldig bra å treffe og jobbe med folk på denne måten. Jeg er veldig imponert og synes programmet er et utrolig bra tiltak!»

Impact Challenge Deltaker, 2019

Silje Grastveit holder foredrag under Impact Challenge. Foto: Impact Hub Bergen

 

Tverrfaglige team jobber sammen for å finne gode løsninger. Foto: Impact Hub Bergen