27. mars 2019

Verktøykasse og mobilisering mot netthat

Hatefulle meldinger, digital mobbing og trusler har vokst frem som et stadig større problem for barn og unge. Kavlifondet forsterker nå satsningen på barn unges psykiske helse ved å støtte etableringen av No hate, Norges første organisasjon som utelukkende jobber for å bekjempe netthat.

Over 1 av 4 barn og unge mellom 9 og 18 år har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på internett, spill eller mobil. Samtidig sier nesten 1 av 5 at de har blitt truet, mens 22 prosent sier at de har opplevd at noen har lagt ut bilder av dem som har gjort dem triste eller sinte. Det viser tall fra Medietilsynets siste undersøkelse om barn og medier. Forskning viser også netthet og digital mobbing kan føre til digitalt utenforskap, konsentrasjonsvansker, søvnmangel, dårlig selvtillit og utfordringer med å håndtere vanskelige livssituasjoner.

Reduserer utenforskap

– Å bekjempe netthat bidrar til å redusere utenforskap, samtidig som det er viktig for at barn og unge skal opprettholde en god psykisk helse. Dessuten motvirker netthat både inkludering og positivt mangfold i samfunnet, og dette er verdier Kavlifondet ønsker å fremme gjennom prosjektene vi støtter. Derfor synes vi det er viktig å bidra til No hate og deres arbeid med å utvikle en skikkelig verktøykasse for de som trenger hjelp til å håndtere problemet, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Trenger nye verktøy i kampen mot netthat

Netthat er et problem som er både stort og sammensatt. Det finnes ingen enkel løsning i arbeidet med å bekjempe netthat, og derfor angriper No hate problemet fra flere vinkler.

– Digitaliseringen av samfunnet åpner et hav av muligheter for barn og unge, men vi må erkjenne at vi ikke har vært flinke nok til å møte utfordringene digitaliseringen fører med seg. Altfor mange barn og unge sliter med konsekvensene av manglende digital oppdragelse og de har heller ikke tilgang til gode verktøy som beskytter dem mot netthat. Det ønsker vi å gjøre noe med og derfor er vi svært glade for at Kavlifondet bidrar til at vi kan bygge opp en digital verktøykasse som gjør det enklere å håndtere netthat for de som utsettes for det, sier Anne Authen, som er daglig leder i No hate. Hun forteller at Kavlifondet også bidrar med støtte til en stor mobiliseringsaksjon mot netthat.

– 28. mai arrangerer vi tidenes første Rusken-aksjon på internett. Da skal vi rydde opp i søpla i kommentarfeltene ved å engasjere flest mulig i konstruktive meningsutvekslinger. Samtidig skal vi lansere den nye verktøykassa vi nå jobber med å utvikle, sammen med et netthatfilter, som minner folk på konsekvensene av hatefulle ytringer før de deler dem, og en Nettravn-ordning som skal trygge det digitale nærmiljøet til barn og unge i samarbeid med skoler og foreldregrupper.

Fra dugnad til organisasjon på seks måneder

No hate ble til som et resultat av at 120 mennesker kom sammen for å utvikle løsninger på problemet. Etter å ha jobbet ut en rekke nye konsepter, har en mindre gruppe jobbet videre med å sikre finansiering og etablere No hate som organisasjon. Derfor er ikke No hate bare en vanlig organisasjon, men også en folkebevegelse mot netthat.

– No hate er et fascinerende eksempel på hvordan frivillighet og engasjement har fungert sammen for å skape nye løsninger. Nå ser vi frem til å støtte dem i deres videre arbeid i kampen mot netthat, sier Inger Elise Iversen.

Om Kavlifondet

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet, med Kavli og Q-Meieriene i Norge. Alt overskuddet som ikke går til drift og utvikling, gir Kavlifondet videre til gode formål I over 50 år har fondet støttet humanitært arbeid, forskning og kultur. Målet er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet.

Vil du vite mer om samarbeidet mellom No hate og Kavlifondet?

Ta kontakt med Anne Authen, daglig leder i No hate, , tlf: (+47) 951 08 382 og e-post: anne@nohate.no

Hanne Eide Andersen, kommunikasjonsansvarlig i Kavlifondet, tlf: +47 995 62 948 og e-post: hanne.andersen@kavlifondet.no

Les mer om prosjektet og No hates arbeid på nohate.no