No Hate: En folkebevegelse mot netthat, Norge

No Hate er Norges første organisasjon som jobber for å bekjempe netthat på fulltid. Organisasjonen er politisk og religiøs uavhengig og åpen for alle som vil bekjempe netthat. No hate har fem fokusområder:

Bygge holdninger: Øke kunnskap, forståelse og bygge holdninger mot netthat.

Mobilisere motstand: Mobilisere flest mulig mulig i kampen mot netthat ved å fremme et godt samtaleklima og en trygg samfunnsdebatt.

Utvikle verktøy: Utvikle nye verktøy og teknologi som bekjemper netthat og gjør det enklere å beskytte seg mot det.

Påvirke politikk: Engasjere flere politikere i arbeidet med å bekjempe netthat.

Initiere ny forskning: Initiere og finansiere ny forskning og innsiktsarbeid for å øke kunnskapen om hvorfor netthat oppstår, hvem som utøver det, hvordan det sprer seg og hvilke konsekvenser det har for enkeltmennesker og samfunnet vårt.

Kavlifondet støtter etableringen av No hate.

Vil du vite mer om No hate? Besøk deres hjemmeside her.

Mer om dette prosjektet

  • Verktøykasse og mobilisering mot netthat

    27. mars 2019

    Hatefulle meldinger, digital mobbing og trusler har vokst frem som et stadig større problem for barn og unge. Kavlifondet forsterker nå satsningen på barn unges psykiske helse ved å støtte etableringen av No hate, Norges første organisasjon som utelukkende jobber for å bekjempe netthat.