28. mars 2019

Skal få ungdom i utenforskap inn i skole og arbeid

Utenforskap og ensomhet gjør at stadig flere ungdommer dropper ut av skolen og havner utenfor arbeidsmarkedet. Kavlifondet støtter PitStops arbeid der målet er å få 10.000 unge med psykisk helseutfordringer ut i skole og arbeid de neste fem årene.

Tekst: Hanne Eide Andersen
Foto: PitStop

80.000 unge under 30 år er i dag rammet av utenforskap i Norge, i følge tall fra SSB.

– Vi leverer et køfritt lavterskeltilbud, der unge får hjelp til å reise seg igjen, før problemer vokser seg for store, sier daglig leder for PitStop, Annette Lilletvedt.

PitStop har utviklet en ny, anerkjent modell for inkludering av unge som har falt ut fra skole og arbeid. Her slipper de omfattende søkeprosesser og lange ventelister før de blir tatt opp i programmet.

 Annette Lilletvedt, gründer og daglig leder i PitStop. 

Slipper lange ventelister

Erfaring viser at unge ofte blir stående på ventelister for lenge før de får hjelp fra det eksisterende hjelpeapparatet. Mens de venter på å slippe til i behandling hos psykologer eller i arbeidsrettede tiltak hos NAV, blir problemene etterhvert så omfattende at det er vanskelig for NAV og andre offentlige instanser å lykkes med sine tiltak.

– Når ungdommene først slipper til i det eksisterende hjelpeapparatet har ting ofte gått helt i lås. Gjennom vår modell for inkludering er vi ikke bare tidligere ute med hjelp, men vi er også tettere på fordi vi kombinerer faglighet og frivillighet, sier Annette Lilletvedt.

 I Pitstops ungdomsvennprosjekt får ungdommer arbeidstrening ved å aktivere barn som sliter på barneskolen. 

Flere voksne per ungdom

PitStop kan for eksempel ha betraktelig høyere voksentetthet per bruker enn det som det etablerte og eksisterende hjelpeapparatet har, fordi vi baserer mye av arbeidet på frivillighet.

– Vi har ansatt fagpersoner som sikrer kvalitative tjenester, understreker Lilletvedt.
– Men i tillegg får vi stor drahjelp av frivillige som bidrar med sin hverdagskompetanse.

Sett, hørt og ivaretatt

Den grunnleggende ideen man jobber ut i fra, er at det de fleste unge i utenforskap aller mest trenger for å kunne reise seg igjen etter nederlag, er å få tilbake troen på seg selv og på fremtiden.

– Ting har stoppet fullstendig opp, og de trenger å se at det finnes et hav av muligheter til å kunne gjenoppstarte livene sine igjen. Et mangfold av medmennesker med varme hjerter og med bred hverdagskompetanse er med og bidrar til at vi klarer å etablere en trygg mestringsarena der alle de unge blir sett, hørt og ivaretatt på en veldig god måte, sier Annette Lilletvedt.

God stemning! Dagens ungdomskull hos PitStop er en flott, humørfylt gjeng. 

Sammensatt gruppe

Hun påpeker at unge som lever i utenforskap er en stor og sammensatt gruppe. Ikke alle kan «puttes direkte i arbeid».
– Noen målgrupper, som vår målgruppe – unge med helseutfordringer og psykiske vansker – har komplekse og sammensatte bistandsbehov og utfordringer. Det krever komplekse og sammensatte løsninger, sier hun.

Det aller første PitStop-kullet. 

Skreddersydd program

PitStop har derfor utviklet et skreddersydd «treningsprogram» for unge med psykiske vansker. Her får sårbar ungdom mentale, emosjonelle og relasjonelle verktøy for livsmestring, og mestring av studier og arbeidsliv.

– Vi gir dem ikke bare verktøyene for å kunne bli mer robuste, men tilbyr dem også en sosial treningsarena, der de får prøvd ut verktøyene og der de får øvd seg på å bruke dem. Slik kan de forberede seg og etterhvert bli klare for et mer studie- og arbeidsrettet løp, sier Annette Lilletvedt.

Kavlifondet skal støtte PitStops arbeid med 1,5 millioner kroner over de tre kommende årene. PitStop har også tidligere mottatt støtte fra de ansatte i Kavli gjennom den årlige utdelingen av ansattgavene, der de ansatte stemmer frem formål som får støtte.

Skal utvide og videreutvikle

– Støtten fra Kavlifondet er og vil fortsatt være helt avgjørende for at vi skal få til en skalering av PitStops konsept de neste årene. Den gjør det mulig for oss å ha et administrativt apparat, som i tillegg til å drifte skalering og utrulling av konseptet i alle landets fylker, skal drive videreutvikling av metodeverket, samt kvalitetssikring av konseptet gjennom følge-forskning, sier Annette Lilletvedt.

– Vi er glade for at Kavlifondet er villige til å tenke nytt og innovativt for å tilrettelegge for et paradigmeskifte, der vi i mye større grad enn tidligere kobler den kommersielle og den idelle verden for å finne bedre løsninger for å bekjempe ungt utenforskap.

Ungdommene får hjelp til å aktivere motivasjon og mestringsfølelse gjennom lystbetonte aktiviteter. Her fra den nye gokartbanen på Sotra.

Nyskapende og samfunnsnyttig

– Vi er glade for å kunne bidra med drahjelp til et nyskapende, samfunnsnyttig tiltak som PitStop har vist seg å være. Piloten har vist at ideen lar seg gjennomføre, og det med svært gode resultater, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

– Dersom PitStops ambisjoner og visjoner realiseres, vil det hjelpe mange unge og spare samfunnet for store utgifter på sikt. Vi har stor tro på og ser frem til å følge dette arbeidet.

BAKGRUNN

• PitStop arbeider for skole- og arbeidsinkludering med risikoutsatt ungdom med psykisk helseutfordringer som målgruppe.

• Ungdommene tilbys tjenester innenfor karrierekartlegging, karriereveiledning, undervisning, aktivisering og arbeidstrening i tett samarbeid med NAV, kommune og fylkeskommune som gjennom prosjektmidler og tiltaksmidler finansierer gjennomføringen.

• PitStop er organisert som et ideelt AS (PitStop AS).

• PitStop-modellen har vært pilotert i fire kommuner i Hordaland de siste tre årene, med gode resultater.

• PitStop var i 2018 en av de nominerte under FERD Sosiale Entreprenører sin kåring av årets sosiale entreprenør.

• Kavlifondet støtter PitStop med 1,5 millioner kroner fra 2019-2021.

Les mer om Pitstop på deres hjemmesider.

 Full konsentrasjon i pizzaproduksjonen!