PitStop, Norge

PitStop er en sosial entreprenør som hjelper ungdom i alderen mellom 15 og 30 år som har falt utenfor skole og arbeid. Unge med lette moderate psykiske vansker, sosiale tilpasningsvansker og adferdsvansker er innenfor målgruppen.

Ungdommene tilbys tjenester innenfor karrierekartlegging, karriereveiledning, undervisning, aktivisering og arbeidstrening i tett samarbeid med NAV, kommune og fylkeskommune.

PitStop drives av ansatte med sosialfaglig bakgrunn og spisskompetanse innenfor utenforskap, samt frivillige med hjerte for ungdom i faresonen. Samarbeidet mellom fagfolk og frivillige skaper trygge rammer, faglig utvikling og et positivt miljø for ungdommene.

Les mer om Pitstop deres deres hjemmesider.

Følg PitStop på Facebook!

Mer om dette prosjektet

  • Skal få ungdom i utenforskap inn i skole og arbeid

    28. mars 2019

    Utenforskap og ensomhet gjør at stadig flere ungdommer dropper ut av skolen og havner utenfor arbeidsmarkedet. Kavlifondet støtter PitStops arbeid der målet er å få 10.000 unge ut i skole og arbeid de neste ti årene.