PitStop, Norge

PitStop er en sosial entreprenør som hjelper ungdom i alderen mellom 15 og 30 år som har falt utenfor skole og arbeid. Unge med lette moderate psykiske vansker, sosiale tilpasningsvansker og adferdsvansker er innenfor målgruppen.

Ungdommene tilbys tjenester innenfor karrierekartlegging, karriereveiledning, undervisning, aktivisering og arbeidstrening i tett samarbeid med NAV, kommune og fylkeskommune.

PitStop drives av ansatte med sosialfaglig bakgrunn og spisskompetanse innenfor utenforskap, samt frivillige med hjerte for ungdom i faresonen. Samarbeidet mellom fagfolk og frivillige skaper trygge rammer, faglig utvikling og et positivt miljø for ungdommene.

Les mer om Pitstop deres deres hjemmesider.

Følg PitStop på Facebook!

Mer om dette prosjektet