13. mars 2019

Viktig møteplass for unge etterlatte ved selvmord

Årets ungdomsleir i organisasjonen Unge LEVE avholdes i Bergen 29.-31. mars. Her kan unge som har opplevd å miste noen i selvmord møtes for erfaringsutveksling, bearbeidelse og gode opplevelser som kan styrke dem i sorgarbeidet.

Kavlifondet støtter Unge LEVE med 150.000 kroner til den årlige nasjonale samlingen for unge etterlatte ved selvmord i 2019.

Unge LEVE er ungdomsorganisasjonen i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
Deres hovedoppgaver er å ivareta unge selvmordsetterlatte, og bringe unges erfaringskompetanse inn til fagmiljøer.

Unge LEVEs ungdomssamling er en samling av og for unge etterlatte der erfaringsutveksling, sorgterapi og felles likemannsstøtte er viktig. Tilbudet er det eneste i sitt slag her til lands.

Selvmord skjer ofte brått og uventet, og kan medføre et alvorlig traume og ofte en langvarig periode fylt med sorg og frustrasjon. Livet snus opp-ned, og mange unge strever hardt med å komme tilbake til normal hverdag. Kurs- og samtaletilbud og sorgstøtte på egne premisser er av stor betydning for unges vei tilbake til et normalt liv.

Å snakke med andre som vet hvordan det er å miste noen ved selvmord, er noe av det som lindrer mest i sorgbearbeidelsen. Det har også en forebyggende effekt å få bekreftet at ens egne reaksjoner, tanker og følelser er normale.

Målgruppen er unge etterlatte ved selvmord fra hele Norge, i alder 16 – 35 år. Det tilbys flere typer aktiviteter, blant annet:

• Skrive og formidlingskurs om å være ung og etterlatt eller berørt ved selvmord

• Turgåing

• Sorggrupper

• Forelesning om «tiden etter et selvmord».

Et godt apparat av frivillige fra LEVE og Unge LEVE er tilstede, sammen med fagpersoner som deltar både i samtalegrupper, ved aktiviteter og sosialt samvær igjennom hele helgen.

Unge LEVE har også en fadderordning blant sine frivillige under helgen, der deltakerne har «sine» kontaktpersoner.

Unge LEVE-samlingen i 2019 finner sted i Bergen 29.-31. mars. Mer info og påmelding her.

Les mer: Her finner du Unge Leves hjemmesider

Trenger du noen å snakke med? Det fins både ringe- og chattetjenester:

• Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113.

• Mental Helse: 116 123

• Kors på halsen/Røde Kors (for unge under 18 år): 800 33 321

• Kirkens SOS: 22 40 00 40

BAKGRUNN

• Rundt 600 mennesker tar sitt liv i Norge hvert eneste år.

• Antall selvmord øker gradvis i Norge. De senere år har tallet ligget mellom 550 – 600. I 2016 var tallet 614 selvmord, det høyeste på mange år.

• Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det i 2017 var 593 selvmord i Norge.

• Unge LEVE driver flere aktiviteter som skal bidra til god sorgbearbeidelse, og dermed motvirke frafall i skolen, langtidssykemeldinger og psykiske lidelser som en følge av å oppleve et selvmord i sin nærhet.