Unge LEVE, Norge

Hvert år berøres tusenvis av mennesker i Norge av at en de er glad i tar sitt eget liv. Noen mister en kjæreste eller en venn, andre en bror eller en mamma.

Unge LEVE er en arena for ungdom som har opplevd selvmord i nær relasjon. Siden 2012 er det jobbet aktivt for å danne nasjonale møteplasser der ungdoms behov står i sentrum. Tiltaket har fått sporadisk støtte gjennom ulike prosjekter.
Unge LEVE er en del av LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Mer om dette prosjektet