15. april 2019

– De frivillige er ryggraden vår

I fjor sikret 193 frivillige fra 41 nasjoner driften av Robin Hood Huset i Bergen, et av byens viktigste, gratis møteplasser for alle mennesker. En ny samarbeidsavtale med Kavlifondet skal sikre videre drift de neste tre årene.

Av Hanne Eide Andersen
Foto: Robin Hood Huset

– For mange er Robin Hood Huset deres viktigste møtepunkt for sosialt samvær i hverdagen, sier Marcos Amano, daglig leder ved Robin Hood Huset.

Robin Hood Huset er et levende og pulserende møtested, ressurs- og kompetansesenter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte i Bergen og omegn.
Som en åpen, gratis møteplass midt i Bergen sentrum bidrar huset med en arena der mennesker med begrenset økonomi kan møte andre, delta i kulturopplevelser og nyte god mat.

193 frivillige er ryggraden

I 2018 deltok 193 frivillige medarbeidere fra 41 ulike nasjoner i driften av Robin Hood Husets mange tilbud. Dette utgjør oppunder 9,5 årsverk frivillig arbeid.
– De frivillige er ryggraden vår. Uten dem ville ikke huset kunne fungere på den måten det gjør i dag, sier Amano.

De frivillige gjør det mulig å årlig:

•  servere over 20.000 porsjoner med middag

•  servere 100.000 smørbrød

•  henge opp og dele ut nærmere 9000 klesplagg

•  gjennomføre 672 timer norskundervisning

•  gi 100 timer undervisning i engelsk og spansk


Marianne Rødseth Espelid, frivillighetskoordinator og Shihabelding Mohammed, som er frivillig på kafè/kjøkken.

Enestående miljø blant de frivillige

Den frivillige deltagelsen har flere viktige ringvirkninger. I tillegg til å muliggjøre et viktig, sosialt tilbud, fremmer det integrering og inkludering gjennom arbeidserfaring, språktrening og samfunnsopplæring av høy kvalitet.

– Ved at de frivillige på kjøkkenet jobber sammen i team og tilbringer mye tid sammen ser vi at det oppstår sterke arbeidsfellesskap og også vennskap. Mange frivillige omtaler Robin Hood Huset som deres arbeidsplass, og de andre frivillige som deres kollegaer, Marianne Rødseth Espelid, frivillighetskoordinator.

«Her er jeg nyttig»

En av dem er Shihabeldin Mohammed. Han kommer fra Sudan og har vært frivillig i kafeen på Robin Hood Huset siden mai 2017.

– Da jeg begynte som frivillig på Robin Hood Huset snakket jeg ikke norsk. Jeg har fått venner her som hjelper meg å lære, forteller han.
– Jeg er aktiv og ønsker å bruke det til noe. Jeg har ikke jobb, men her får jeg være nyttig. Nå har jeg vært her i snart to år og det betyr jo at jeg liker det. Robin Hood Huset er mitt andre hjem, her ler jeg, her er jeg nyttig og her har jeg folk som bryr seg om meg, sier Shihabelding Mohammed.

Han liker at det er mange felles aktiviteter.
– Vi samles utenom jobben og lærer nye ting. Jeg liker spesielt godt at jeg også kan ta med meg barna mine på aktiviteter. Robin Hood Huset har noe for alle, sier han.

Frivillige lærere

Renate Furset arbeider frivillig som norsklærer på huset.

– Døren er alltid åpen hos de ansatte her. Jeg føler meg ivaretatt på så mange områder, ikke bare som frivillig, men jeg blir hørt som menneske og kan få hjelp til andre ting i livet mitt også, sier hun.

– Jeg utvikler meg og blir bedre og bedre for hvert kurs jeg er med på å holde. Det er deilig å kjenne at man utvikler seg som mennesket, fortsetter hun, og legger til at smågodene som deles ut til de frivillige er også er en fin bonus.

– Du får noe tilbake for å være frivillig her. Det er kjekt å bli tilbudt teaterbilletter, kort til Ulriksbanen, det er mange muligheter her. Mange av deltakerne på kurset har ikke muligheten til å være med på alt.


Renate Furset underviser foran tavlen, Judith Børtveit sitter til venstre fremme med tavlen og bidrar som støtte. De er begge frivillige norsklærere.

Får noe verdifullt igjen

Men den største bonusen får hun av elevene hun underviser.
– Elevene viser en enorm takknemlighet og de bryr seg også om meg! Du får noe verdifullt igjen for tiden du bruker, sier Renate Furset.

En annen frivillig norsklærer, Judith Børtveit fremhever at hun føler seg ivaretatt, med gode, satte rammer.
– Samtidig føler jeg meg fri til å tenke selv og gjøre mine egne ting, sier hun.
– Jobben min som lærer for norskkursene gir meg bare glede! Vi møter så mange ulike mennesker og kan lære både språk og om deres kulturer.

Spennende sammensetting frivillige

– Robin Hood Husets har en utrolig spennende sammensetting av frivillige, mennesker med ulik alder, språk og bakgrunn møtes og er ressurser på hver sine områder, sier Marianne Rødseth Espelid.

– Å gjøre nytte av alt folk kan og ønsker å bidra med krever tid til å bli kjent og mye koordinering. De frivillige fortjener å bli tatt vare på som de viktige medarbeiderne de er og å ha tilgang på oppfølging når de trenger det.

Ny samarbeidsavtale med Kavlifondet

Kavlifondet har støttet Robin Hood Huset siden 2016 med finansiering av stillingen som frivillighetskoordinator. Nå skal en ny, treårig samarbeidsavtale mellom Robin Hood Huset og Kavlifondet sikre videreføringen av tiltaket. Målet er å på sikt finne varig finansiering av frivillighetskoordinatorstillingen.

– Arbeidet med å rekruttere, følge opp og koordinere det frivillige arbeidet på Robin Hood Huset er et kontinuerlig arbeid som man ikke kan sette en strek for, sier Marcos Amano, daglig leder.

Les mer: Frivillig arbeid, inkludering og integrering

Les mer: Robin Hood Husets hjemmeside

BAKGRUNN

• Robin Hood Huset er en viktig, gratis møteplass i Bergen som benyttes av et vidt spekter av mennesker: pensjonister, uføretrygdede, sosialhjelpsmottagere, arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere og andre.

• Robin Hood Huset retter seg særlig mot økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende. Gjennom frivillig arbeid, kurs og aktiviteter er huset en arena for integrering, språktrening, kunnskap om norsk arbeidsliv, inkludering og sosialt samvær.

• Målet fremover er å sikre den høye graden av frivillig arbeid, og å videreutvikle Robin Hood Huset som inkluderings- og integreringsarena.