Robin Hood Huset, Norge

Kavlifondet støtter Stiftelsen Robin Hood Huset i arbeidet for rekruttering og oppfølging av frivillige til virksomheten i Bergen.

Stiftelsen Robin Hood Huset retter seg særlig mot innvandrere som gjennom frivillig arbeid blir tilbudt en arena for inkludering, språktrening og kunnskap om norsk arbeidsliv.

Mål for prosjektet er å styrke basen av frivillige og å utvikle Robin Hood Huset som integreringsarena.

Robin Hood Huset fungerer som en viktig møteplass for mange med en vanskelig økonomisk situasjon og benyttes av et vidt spekter av grupper; pensjonister, uføretrygdede, sosialhjelpsmottagere, arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere og andre. I forbindelse med skoleferier og helligdager kommer det også en god del barn til huset sammen med sine foreldre.

Mer om dette prosjektet

  • – De frivillige er ryggraden vår

    15. april 2019

    I fjor sikret 193 frivillige fra 41 nasjoner driften av Robin Hood Huset i Bergen, et av byens viktigste, gratis møteplasser for alle mennesker. En ny samarbeidsavtale med Kavlifondet skal sikre videre drift de neste tre årene.

  • Robin Hood Huset: Arena for integrering

    23. mai 2016

    Kavlifondet støtter Stiftelsen Robin Hood Huset i arbeidet for rekruttering og oppfølging av frivillige til virksomheten i Bergen. Prosjektet retter seg særlig mot innvandrere som gjennom frivillig arbeid blir tilbudt en arena for inkludering, språktrening og kunnskap om norsk arbeidsliv.