5. september 2019

Gratis teateropplevelser med Det Norske Teatret og Kavli Billettfond

Sammen vil Det Norske Teatret og Kavlifondet gi flere mulighet til store teateropplevelser med gratisbilletter fra Kavli Billettfond.

– Det er med stor glede at vi har inngått denne støtteavtalen med Det Norske Teatret. Kavlifondet har som mål å bidra til å gjøre gode kulturopplevelser tilgjengelig for alle. Vi er glade for at flere nå kan benytte seg av Det Norske Teatrets tilbud gjennom Kavli Billettfond, sier daglig leder for Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Kavli Billettfond for ideelle, frivillige og humanitære organisasjoner er et samarbeid mellom Kavlifondet og Det Norske Teatret. Her kan organisasjoner, lag og foreninger søke om gratisbilletter for å gå i teater. Slik får flere som vanligvis ikke oppsøker teateret mulighet til å oppleve et bredt spekter av teaterforestillinger av fremragende kvalitet.

I høst står blant annet Charlie og sjokoladefabrikken, Den internasjonale Fossefestivalen (i anledning Jon Fosses 25-års jubileum som dramatiker og 60-årsdag) og Tante Ulrikkes vei på programmet.

Charlie og sjokoladefabrikken med Fridtjof Stensæth Josefson (Willy Wonka) og Peter Andreas Hjellnes Moseng (Charlie) er blant forestillingene Kavli Billettfond deler ut gratisbilletter til. Foto: Eirik Malmo

 

Et inkluderende teater

Det Norske Teatret jobber aktivt for å ha et mangfoldig publikum og en inkluderende profil. Teateret er ikke bare en viktig del av den norske kulturarv. Et teaterbesøk kan gi rom for å ta en pause fra en hektisk hverdag, og er en fellesskapsarena og en møteplass. For mange kan dette gi både energi, inspirasjon og refleksjon.

–Det trenger vi alle, sier Inger Elise Iversen og legger til at Kavlifondet støtter ideen om at det er et viktig demokratisk prinsipp at alle skal ha tilgang på gode kulturopplevelser.

– Å delta i kulturlivet styrker følelsen av å høre til, sier teatersjef Erik Ulfsby.
– Derfor er vi svært fornøyd med at Kavlifondet ønsker å samarbeide med oss om å senke terskelen for en tur i teateret for de som ellers ikke hadde hatt anledning til dette, understreker Ulfsby.

Herretilskjærer Tove Svartsund forklarer hvordan de jobber i kostymeavdelingen ved Det Norske Teatret. Hun er i full sving med kostymene til Ompa Lompaer og andre karakterer i Charlie og sjokoladefabrikken. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Kavlifondets kulturstøtte

Ti prosent av Kavlifondets tildelinger er satt av til kultur. Samtidig blir også mange av de humanitære prosjektene basert på kultur som et verktøy for å fremme inkludering og bekjempelse av utenforskap.

– Kavlifondet vil bidra til å gjøre det mulig for flere å utøve, skape og oppleve kultur. Det tror vi har mange gode effekter for både de som ellers ikke ville hatt muligheten til det og samfunnet rundt, fortsetter Inger Elise Iversen.

Kavlifondets daglig leder Inger Elise Iversen og storkundeansvarlig ved Det Norske Teatret Kirsti Ervik gleder seg til samarbeidet fremover! Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Kavlifondet støtter Det Norske Teatret med 250.000 kroner til opprettelse og drift av Kavli Billettfond, med intensjon om et langsiktig samarbeid. Organisasjonene kan søke om billetter til alle teaterets forestillinger, både for barn, ungdom og voksne. I tillegg kan en søke om støtte til omvisninger på huset eller praktisk teaterverksted.

Se mer om kriterier for å søke og søknadsskjema her 

Toppfoto: Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet fikk omvisning på Det Norske Teatret etter et statusmøte for prosjektet i høst. Her sammen med dametilskjærer Tommy Olsson og storkundeansvarlig Kirsti Ervik. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet