15. januar 2020

Historier om håp og styrking av lavterskeltilbud innen spiseforstyrrelser og selvskading

Villa SULT vil fortelle de gode historiene for å fremme håp. De vil også nå ut med hjelp til flere berørte av spiseforstyrrelser og selvskade. Nå skal Villa SULT ut på hjul med støtte fra Kavlifondet.

Tekst: Astrid Giskegjerde/Hanne Eide Andersen

I løpet av fem år har Villa SULT blitt et varemerke innenfor områdene spiseforstyrrelser og selvskade. Ikke minst fordi de har et aktivt blikk for hele familiens situasjon. Med støtte fra Kavlifondet vil Villa SULT nå styrke sitt arbeid for å gi hjelp til flere og deres familier.

– Samarbeidet med Kavlifondet vil være uvurderlig for oss, sier psykiater Finn Skårderud. Sammen med psykologspesialist Bente Sommerfeldt har han fra starten av vært og er ildsjel i Villa SULTs mange virksomheter.

– Vi vil nå kunne realisere vårt prosjekt SULT Håp, forteller Sommerfeldt.

­– Mediebildet er gjerne preget av mye som ikke virker, mennesker som ikke får god nok hjelp og dramatiske enkeltskjebner. Ja, spiseforstyrrelser og selvskade kan være meget alvorlige og langvarige tilstander. Men det er også viktig at vi forteller de gode historiene. Dette vil gi håp. Mange kan fortelle om endring, fremskritt og bedring. Slik vil vi stimulere til både optimisme og ikke minst til at flere søker hjelp langt tidligere, sier hun.

– Og nå utvider vi våre lavterskeltilbud.

En kjerneverdi og -virksomhet i Villa SULT er «lave terskler og høye kompetanser». Dette har blitt realisert ikke minst gjennom stiftelsens DROP-IN prosjekt, hvor personer, familier, venner og profesjonelle to ganger ukentlig kan komme til Villa SULT for gratis rådgivning.

Med støtten fra Kavlifondet skal Villa SULT videreutvikle sitt DROP-IN tilbud til også å omfatte digitale plattformer. Med «Villa SULT på Hjul» skal de drive oppsøkende arbeid. Kompetente personer fra Villa SULT vil oppsøke utvalgte steder i landet vårt og tilby DROP-IN, samt undervisning og veiledning for profesjonelle.

– Vi må bidra med hjelp der hvor folk er, sier Sommerfeldt.

Per Erik Ristvedt er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut, og ansvarlig for DROP-IN-tilbudet hos Villa SULT. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

 

Viktig å oppdage spiseforstyrrelser tidlig

– Behandlingseffekten kan øke dersom spiseforstyrrelsen oppdages tidlig og adekvat hjelp iverksettes raskt. Det er behov for kvalifiserte råd og veiledning tidlig i forløpet av en spiseforstyrrelse med tjenester som er tilgjengelige, poengterer Skårderud.

– Det er med stor glede Kavlifondet inngår denne samarbeidsavtalen. Villa SULT er et spennende, modig og nyskapende supplement til hjelpetilbudet for personer med spiseforstyrrelser og deres familier, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– I tillegg til et sterkt fagmiljø som driver konkrete tilbud og aktiviteter, er de en viktig aktør i den offentlige samtalen rundt spiseforstyrrelser, selvskading og psykisk helse som er med på å forme vår alles, inkludert pasientenes forhold til spiseforstyrrelser og selvskading. Derfor ønsker Kavlifondet å støtte både deres hjelpetilbud og holdningsskapende arbeid. Vi trenger de sterke historiene som viser behovet for at vi bryr oss om dette feltet, men vi trenger også de som forteller om håp og muligheter, sier Iversen.

Toppfoto: Bente Sommerfeldt, Inger Elise Iversen og Finn Skårderud. Foto: Trond A. Isaksen

BAKGRUNN

Kavlifondet har valgt å støtte de to prosjektene DROP-IN PLUSS tilbudet og SULT Håp. Støtten gjør det mulig å:

  • utvide DROP-IN tilbudet i Kruses gate 8 slik at flere som har et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt velger å ta i mot hjelp og behandling.
  • tilby DROP-IN online via en digital helseplattform. Det vil gjøre det mulig for folk fra hele landet å benytte seg av tilbudet.
  • gjennomføre Villa SULT på Hjul for å tilby DROP-IN på ulike steder i Norge på en årlig turne. Turneen vil kombineres med foredrag på videregående skoler, kurs for helsesøstre og lærere og ev. annen undervisning av relevant helsepersonell.
  • realisere SULT Håp: Utvikle og distribuere mediale fortellinger om «at det er mulig». Det er mulig å bli frisk, og det er mulig å få det mye bedre. Dette gjelder så vel personene med spiseforstyrrelser som deres familier. Med SULT Håp skal de gode historiene fortelles – om endring, fremskritt, bedring, god hjelp og gode hjelpere. Det skal også være fortellernes betraktninger om hva som hjalp og hvorfor det hjalp.

Kontaktpersoner

Faglig direktør i Villa SULT, psykologspesialist Bente Sommerfeldt
E-post: bente@villasult.no
Telefon: +47 932 21 280.

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen
E-post: ingerelise.iversen@kavlifondet.no
Telefon: +47 908 94 567

Fakta om Villa SULT

  • Villa SULT/Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser er en ideell stiftelse som ble etablert i 2014 av Finn Skårderud og Pål Georg Gundersen.
  • Stiftelsen er en rammeorganisasjon for flere virksomheter; behandling, undervisning  og forskning. Organisasjonen har spisskompetanse på spiseforstyrrelser, selvskading og beslektede tema.
  • Villa SULT ønsker å bidra til endring for mennesker gjennom et bredt sammensatt tilbud av informasjon, opplysning, terapi, kultur og møteplasser.
  • Tilbyr lavterskel tilbud med høy kompetanse gjennom bl.a. gratis drop-in timer, ukentlig åpen lunsj og tilbud for pårørende.

Les mer på Villa SULTs hjemmesider

Les mer på vår prosjektside for Villa SULT