Villa SULT, Norge

Villa SULT/Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser er en ideell stiftelse som  ble etablert i 2014 av Finn Skårderud og Pål Georg Gundersen.

Stiftelsen er en rammeorganisasjon for flere virksomheter; behandling, undervisning og forskning. Organisasjonen har spisskompetanse på spiseforstyrrelser, selvskading og beslektede tema. Villa SULT ønsker å bidra til endring for mennesker gjennom et bredt sammensatt tilbud av informasjon, opplysning, terapi, kultur og møteplasser.  De tilbyr lavterskel tilbud med høy kompetanse gjennom blant annet gratis drop-in timer, ukentlig åpen lunsj og tilbud for pårørende.

Mer om dette prosjektet