12. januar 2020

Nytt samarbeid med Spis opp maten

Kavlifondet har inngått en ny samarbeidsavtale om støtte til folkebevegelsen @spisoppmaten og deres arbeid for å redde mat fra kasting i 2020.

Med midlene får @spisoppmaten en ekstra person på laget. Det vil åpne for enda mer aktivitet i sosiale medier, utvikling av et nytt skoleprogram og andre aktiviteter der de kan dele kunnskap og motivere nye matreddere.

Matredderturné

Spis opp maten ble grunnlagt av Mette Nygård Havre, som også samarbeidet med Kavlifondet i fjor. Sammen reiste hun og Kavlifondet på «matredderturné» til alle matsentralene i Norge, holdt foredrag for ansatte og frivillige og delte ut Nygård Havres bok om matredding som hjelpemiddel for dem.

Mettes hjerte banker hardt for Matsentralene.

– Det ble en fantastisk reise, sier hun.
– Matsentralene redder ikke bare mat, de sysselsetter folk og de hjelper trengende i en vanskelig hverdag.

Les mer: Matsentralens engler

Besøker landets matsentraler

Sammen får vi til endring

I år skal Mette Nygård Havre jobbe videre som matredder med god støtte fra Kavlifondet. @spisoppmaten har over 72 000 følgere på Instagram og 30 000 følgere på Facebook.

– Her er det masse aktivitet og ønsket er å svare alle som er engasjert og stiller spørsmål om matredding. Innspill fra følgere er viktig for skape @spisoppmaten i sosiale medier, understreker hun.

Det er viktig å fremsnakke gode matreddere og ikke minst bringe videre god kunnskap fra dem. Sammen kan endring skapes.

Ny person på laget

Støtten fra Kavlifondet gjør at Mette Nygård Havre nå får med seg Susanne Nesse som prosjektmedarbeider i år. Nesse har en master i kosthold rettet mot skolemiljø. Masteroppgaven hennes handler om forbruk og kasting av skolemat.

– Susannes kunnskap passer perfekt inn i det @spisoppmaten holder på med, sier Nygård Havre.

Derfor blir både Susanne og Mette å treffe i folkebevegelsens kanaler i år. De skal begge poste bilder, svare, dele og være kreative.

– Målet er å gjøre hele Norge – og gjerne flere utenfor landegrensen – til matreddere, erklærer Nesse optimistisk.

Mette Nygård Havre og Susanne Nesse. Foto: @Spisoppmaten

Nytt skoleopplegg

I tillegg til aktiviteten i sosiale medier, skal de lage et nytt skoleopplegg for elever på 9. trinn som har mat og helse.

I første omgang skal opplegget tilbys til skoler i Oslo, men her har de store planer om skalering. De to matredderne gleder seg stort til å spre mye matredderglede det kommende året.

– Støtten fra Kavlifondet er en fantastisk hjelp i arbeidet for å motivere enda flere til å bli matreddere og gjøre en forskjell for klima og miljø. Målet er å kunne bidra til nå FNs bærekraftmål om en halvering av matsvinn innen 2030, sier Mette Nygård Havre.

Gi @spisoppmaten en lyd om du selv går på 9. trinn, om du er lærer i mat og helse eller har barn på 9. trinn som har mat og helse nå. Da vil de komme på besøk!

Toppfoto: Fra venstre daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, Mette Nygård Havre, Susanne Nesse og kommunikasjonsansvarlig i Kavlifondet, Hanne Eide Andersen. Foto: Matilde Nygård Havre