3. februar 2020

Ny støtte til forskning på ME/CFS fra Kavlifondet

Målet med forskningen er blant annet kunnskap om sykdomsmekanismer og biomarkører som kan påvise sykdommen, samt å bidra til et evidensbasert behandlingstilbud for pasienter med ME/CFS.

Tekst: Haukeland Universitetssykehus/Kavlifondet

Siden 2011 har Kavlifondet støttet biomedisinsk forskning på ME/CFS ved Haukeland Universitetssykehus. Samarbeidet er nå forlenget med et økonomisk bidrag til forskningsgruppen på 4,7 millioner kroner for 2020 og 2021.

– Vi tror at dette ofte er en reversibel sykdom, sier Øystein Fluge, professor og overlege ved kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. Sammen med professor Olav Mella leder han forskningsgruppen for ME/CFS ved sykehuset i Bergen.

– Men vi mangler fremdeles viktig kunnskap om sykdommen. Vi ser et stort behov for forskning både på sykdomsmekanismer og mulige behandlingstiltak, sier Fluge.

Forskningsgruppen ved Haukeland Universitetssjukehus kombinerer derfor kliniske studier med translasjonelle laboratoriestudier hvor forskerne analyserer prøver fra pasienter som deltar i de kliniske studiene.

Overordnede mål for forskningsgruppen de neste to årene:

  • øke kunnskap om sykdomsmekanismer og mulige biomarkører ved ME/CFS
  • avklare hvilken rolle immunceller og mulige autoantistoffer spiller i sykdommen
  • bidra til et evidensbasert behandlingstilbud til pasienter med ME/CFS

Støtten fra Kavlifondet gjør det mulig å gjennomføre avanserte eksperimenter på forskningslaboratoriene. Eksperimentene har fokus på blant annet energistoffskiftet, genuttrykk i rensede immunceller, og autoantistoffer i pasientenes blod.

Ved hjelp av midler fra Kavlifondet arbeider forskningsgruppen også med å legge grunnlag for videre kliniske studier. I dette arbeidet inngår en ny studie for å utvikle bedre metoder for å måle symptomendring og aktivitetsnivå hos deltakerne, blant annet ved bruk av aktivitetsklokker.

– Vi er svært takknemlige for at Kavlifondet ønsker å støtte forskningen på ME/CFS. Forskningen er inne i en spennende fase, og vi tror at de neste årene bringer økende innsikt i sykdommens årsaker og utvikling, sier Olav Mella.

– Det er med stor glede Kavlifondet viderefører støtten til forskningsgruppen ved Haukeland Universitetssykehus i to nye år. Vedvarende underfinansiering gjør at det fortsatt er behov for vårt bidrag til forskernes utrettelige arbeid for å fremskaffe kunnskap som kan hjelpe flere, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Les mer: Kavlifondets samleside om forskningsgruppen for ME/CFS ved Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner

Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør, Haukeland Universitetsjukehus
erik.vigander@helse-bergen.no /  mobil 90133771

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet
ingerelise.iversen@kavlifondet.no / mobil 995 62 948

Toppfoto: Avdelingsingeniør Kristin Risa med forskningsgruppens biobank. Foto: Ronny Østnes

Kristin Risa og Kine Alme på forskningslaboratoriet er i gang med å undersøke pasientenes blod for autoantistoffer. Foto: Ronny Østnes

Forskningsgruppen ved Haukeland Universitetssykehus. (Øystein Fluge var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Kristin Risa