Forskning på ME/CFS ved Haukeland Universitetssykehus

ME/CFS er en kompleks og alvorlig sykdom uten kjent årsak. Kavlifondet har siden 2011 støttet forskning på årsaker og sykdomsmekanismer ved ME/CFS.

Kavlifondet har siden 2011 støttet forskningsgruppen for ME/CFS ledet av kreftforskerne Olav Mella og Øystein Fluge ved Haukeland Universitetssykehus.

Mer om dette prosjektet