Forskning på ME/CFS ved Haukeland Universitetssykehus

ME/CFS er en kompleks og alvorlig sykdom uten kjent årsak. Kavlifondet støttet i perioden 2011-2021 biomedisinsk forskning på årsaker og sykdomsmekanismer ved ME/CFS.

Kavlifondet støttet i perioden 2011-2021 biomedisinsk forskning på ME/CFS utført av forskningsgruppen for ME/CFS ved Haukeland Universitetssykehus,  ledet av Olav Mella og Øystein Fluge.

Mer om dette prosjektet

  • 4,9 millionar til ME-forsking

    25. juni 2017

    Kavlifondet forlenger samarbeidet om biomedisinsk forsking på ME med legane Øystein Fluge og Olav Mella.

  • Ny studie om PDH-enzymet og ME fra forskningsgruppen i Bergen

    22. desember 2016

    En ny studie, delvis finansiert av Kavlifondet, tyder på at PDH-enzymet (pyruvat dehydrogenase) er hemmet i ME pasienter, noe som kan forklare både energimangel og økt melkesyreproduksjon. Funnene er nå publisert i Journal of Clinical Investigation Insight.