14. september 2018

Kavlifondet gir 4,7 millioner kroner til ME-forskning ved Haukeland universitetssykehus

Kavlifondet forlenger sitt mangeårige samarbeid med forskningsgruppen for ME/CFS ved Haukeland Universitetssykehus, og støtter videre biomedisinsk forskning med 4,72 millioner kroner.

Den nye støtteavtalen løper frem til utgangen av 2019.

– Solid forskning krever tid, og det er helt vesentlig at vi har mulighet til å jobbe langsiktig, sier overlege ved Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Øystein Fluge, som leder forskningsgruppen for ME/CFS ved sykehuset sammen med professor Olav Mella.

– Det langvarige samarbeidet med Kavlifondet helt siden 2011 har gitt oss mulighet til å inngå samarbeid med kolleger med stor erfaring og kompetanse på fagområder som autoimmunitet, pediatri, immunogenetikk og energimetabolisme. Med årene har det vokst frem et fagmiljø med fokus på biomedisinsk forskning på ME/CFS i Norge, sier overlege Øystein Fluge.

Øystein Fluge. Foto: Kristin Risa/Haukeland Universitetssykehus

– De neste årene i forskningsgruppen planlegger vi å videreutvikle vår unike forskningsbiobank og fortsette å bruke materialet og de kliniske data som er innsamlet gjennom de kliniske studiene, til videre forskning på sykdomsmekanismer. Vi vil intensivere kartleggingen av biokjemiske parametere hos pasientene, sier professor Olav Mella.

Professor Olav Mella. Foto: Kristin Risa/Haukeland Universitetssykehus

Et viktig mål er å videreutvikle behandlingsstrategier basert på de kunnskaper som mekanismeforskningen gir.
– Vi håper at kunnskap om sykdomsmekanismene også skal gi pasientgruppen en større anerkjennelse i helsevesenet og at forståelsen for pasientenes behov for tilrettelagt behandling øker, sier professor Olav Mella.

 

Inger Elise Iversen. Foto: Kavlifondet


– Det er med glede Kavlifondet fortsetter vår mangeårige støtte til forskningsgruppen for ME/CFS ved Haukeland universitetssykehus. Vi håper tildelingen vil bidra til nye fremskritt i jakten på kunnskap som kan hjelpe de mange millioner pasienter og pårørende verden over, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Kavlifondet ønsker særlig å støtte underfinansierte forskningsområder med store kunnskapshull. Det er oppmuntrende med økende satsning på forskning på sykdomsmekanismer og årsaker til ME, og svært gledelig at våre bidrag har utløst ytterligere finansiering. Samtidig ser vi fortsatt et behov på finansieringssiden som vi ønsker å bidra til å fylle, sier Inger Elise Iversen i Kavlifondet.

Foto øverst: Forskningsgruppen ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Kristin Risa 

FOTO

Foto til fri bruk med kreditering kan lastes ned her.

KONTAKT

Haukeland Universitetssykehus
Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør
erik.vigander@helse-bergen.no
+47 901 33 771

Kavlifondet
Hanne Eide Andersen, kommunikasjonsansvarlig
hanne.andersen@kavlifondet.no
+47 995 62 948

BAKGRUNN

• Kavlifondet har støttet biomedisinsk ME-forskning siden 2011.

• Kavlifondet var en av flere bidragsytere til den nasjonale RituxME-studien, gjennomført i regi av forskningsgruppen ved Haukeland universitetssykehus i samarbeid med CFS/ME-senteret ved Aker sykehus/OUS, Notodden sykehus HF Telemark, St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge,

• I 2017 ble det kjent at RituxME-studien ikke kunne påvise effekt av antistoffet rituximab hos pasienter med ME/CFS.

• Forskningsgruppen ved Haukeland universitetssykehus har også med støtte fra Kavlifondet gjennomført en mindre, åpen studie med cellegiften cyclofosfamid.

• Detaljerte resultater fra begge studier forventes publisert i internasjonale tidsskrift i løpet av høsten.

• Det tverrfaglige forskningsmiljøet som er etablert med Kavlifondets støtte, har også gitt grobunn for nye prosjekter ved universitetene i Oslo og Bergen, som etter starthjelp fra Kavlifondet nådde helt opp da Forskningsrådet i samarbeid med pasienter, pårørende og behandlende i 2017 delte ut midler til ME-forskning.

Les mer hos Universitetet i Bergen: Vil finne årsaker
Les mer hos Universitetet i Oslo: 30 millioner kroner til ME-forskning
Les mer om Kavlifondets støtte til ME-forskning her.