29. februar 2020

Spill mot ensomhet blant studenter til topps i SoPro 2020

Vinnerne av SoPro 2020, NTNU-studentenes konferanse om sosialt entreprenørskap, ble laget “Friendgineering”. De vant førstepremien på 10.000 kroner for ideen om et spillkonsept som skal skape vennskap og forebygge ensomhet blant studenter.

Tekst og foto: Hanne Eide Andersen

SoPro er NTNU-studentenes årlige konferanse om sosialt entreprenørskap. Dette er tredje år på rad at Kavlifondet er hovedsamarbeidspartner for arrangementet.

I år ble Kavlifondets støtte gitt som en del av satsningen Tech, håp & kjærlighet, som skal fremme effektiv bruk av teknologi i gode formål. Prosjektleder for satsningen, Christina Sundli-Härdig, hadde med seg kaospilot og daglig leder i Impact Hub Bergen, Silje L. Grastveit.

Idesprint om psykisk helse

Grastveit ledet studentene gjennom en intensiv “Idésprint”, workshop for sosiale entreprenørskapsideer. Utgangspunktet var en undersøkelse fra 2018 som viser en økning i rapportering av psykiske plager blant norske studenter.

Les mer om Impact Hub Bergen og hør den sterke podkastepisoden med Silje!

Studentene fikk følgende caser å jobbe med:

 • Ensomhet / sosial inkludering
 • Mobbing / diskriminering
 • Perfeksjonisme / prestasjonsangst
 • Sosiale medier / overdreven skjermbruk
 • Rus / avhengighet
 • Spisevansker / kroppsbilde
 • Åpenhet om psykisk helse / å søke hjelp

Totalt var 83 studenter fordelt på 18 lag med fire-fem deltakere på hvert lag påmeldt.

Etter å ha jobbet med definering av problemstillinger og idéutvikling fikk studentene et par timer på å utforme grov  prosjektskisse og forberede en kort muntlig presentasjon.

Engasjerte og dedikerte studenter

– Det var gøy med idesprint for så mange engasjerte studenter, sier Silje L. Grastveit, som har jobbet med mange ulike grupper i lignende prosesser med fokus på psykisk helse.

– Mange av løsningene viste god innsikt i utfordringer som må løses for å bidra til god trivsel og sunn psykisk helse i studentmiljøet. De var dedikert og kom opp med mange gode konseptideer på kort tid, forteller hun.

Denne gruppa jobbet med en idé for bedre inkludering av internasjonale studenter. 

Vennskap-spill mot ensomhet vant

Vinnerlaget «Friendgineering» bestod av Pernille Soland, Anne-Marthe Sikkerbøl, Pernille Landrø, Astrid Fiskum og Victoria Ho-Yen. Med prosjektet itt vil de skape økt trivsel og god psykisk helse i studentmiljøer.

Ideen er å lage et spillkonsept som består av flere typer spill som til sammen skal utgjøre en sosial og gøy plattform for å bygge nye og dypere vennskap. Gjennom spillet skal deltakerne bli kjent med hverandre og få et utgangspunkt for å bygge dypere relasjoner og vennskap.

Det overordnede målet er å forebygge og redusere ensomhet blant studenter. Premien vil de bruke til å få laget en pilot av spillet og teste det.

– Det er en spennende idé med en spillbasert løsning som kan bidra til at flere knytter nye vennskap. Teamet virket motivert til å utforske løsningen videre og gjorde en imponerende innsats under SoPro, sier Silje Grastveit.

Glade vinnere etter utdelinge. SpareBank1 var sammen med Kavlifondet hovedsamarbeidspartnere for årets SoPro. 

Vil skape mer åpenhet blant menn

Andreplassen gikk til laget SoBros med Magnus Gibson, Fridtjof Storm Flaate, Espen Knutsen Hegdal, Andreas Opsahl Ferstad og Tord Næss Haga. Deres idé var å produsere forskjellig materiell til bruk i det offentlige rom med budskap som kan skape mer åpenhet om psykisk helse blant menn.

Det ble også kåret to ildsjeler, Victoria Ho-Yen og Espen Knutsen Hegdal, som vant  deltakelse på Oslo Freedom Forum, en internasjonale konferanse som samler menneskerettighetsarbeidere, aktivister og teknologieksperter fra hele verden.

Hvordan skape mer åpenhet for at menn skal snakke om psykisk helse? Det tok denne gruppa, SoBro, for seg og kom på andreplass. 

Gledelig engasjement

– Vi gratulerer de verdige vinnerne og ildsjelene, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Det er svært gledelig å høre om det høye engasjementet og de mange gode ideene hos studentene i Trondheim. Det overordnede målet med hele satsingen Tech, håp & kjærlighet er å koble nye teknologiske løsninger og samfunnsnyttige prosjekter for å sikre kompetansedeling og erfaringsutveksling. På den måten kan vi nå ut til enda flere, enda raskere og over hele verden, for å oppnå størst mulig sosial effekt, sier Iversen.

Et utvalg av representanter fra årets SoPro-gruppe hos Start NTNU, som kan notere seg for et vel gjennomført arrangement!

Inspirerende foredrag

Før prisutdelingen stod Silje L. Grastveit og Christ Klemmetvold for hvert sitt inspirasjonsforedrag.

Silje L. Grastveit er utdannet som KaosPilot fra Danmark og er gründer av Norges første Hub og co-workinghus, Impact Hub Bergen. Hun brenner for å hjelpe sosiale entreprenører i gang med nye gründerinitiativer, og er spesielt opptatt av å spre åpenhet og kunnskap rundt temaer som inkluderende samfunn og psykisk helse.

Les mer på Impact Hub Bergens hjemmesider!

I tillegg til å fasilitere idésprinten, delte Silje Grastveit av sine erfaringer som gründer, og hvordan Impact Hub i dag arbeider med programmer og prosesser for å løfte frem flere samfunnsnyttige løsninger.

Chris Klemmetvold  er gründeren bak Medarbeiderne AS, et firma som bare ansetter folk som har sluttet med rus. Han inspirerte og engasjerte studenten med historien bak Medarbeiderne, tankevekkende refleksjoner og gode råd for å lykkes med sosial innovasjon.

Les mer på Medarbeidernes hjemmesider!

Bakgrunn

Caseopgavene tok utgangspunkt i den siste ShOt-undersøkelsen fra 2018 som blant annet viste følgende:

 • Det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager fra 2010-undersøkelsen og frem til 2018-undersøkelsen. Andelen studenter med det som kan karakteriserer som alvorlige psykiske plager har økt fra nesten hver 6. student i 2010 til over hver 4 i 2018.
 • Økningen sees både blant kvinnelige og mannlige studenter, men er mer markant hos kvinnelige.
 • Det absolutte omfanget av rapporterte psykiske plager er også langt høyere blant kvinnelige enn mannlige studenter; sannsynligheten for å rapportere alvorlige plager er to til tre ganger så høy for kvinnelige som for mannlige studenter. Hver 3. kvinnelige student rapporterer alvorlige psykiske plager.
 • Totalt oppgir 16 % av studentene å ha en psykisk lidelse.

Les mer: ShOT-undersøkelsen 2018

 

Start NTNU og Kavlifondets representanter. Foto: SoPro