9. mars 2020

Kavlifondet støtter skalering av inkluderingsdagene

Arbeidet med å spre inkluderingsdagene til flere byer og regioner i 2020 fortsetter med Kavlifondet som støttespiller!

Siden 2017 har folk fra sivilsamfunn, næringsliv og kommunen møttes på inkluderingsdagene i Oslo for å bli kjent, bygge tillit, og utvikle nye samarbeid. Hver måned møtes deltakere på tvers av sektorer og arbeidssted for å høre ferske eksempler fra feltet, dele erfaringer og bli kjent med andre.

Nordisk inkluderingsdag, desember 2019. Foto: Nabeeh Saman

I 2019 støttet Kavlifondet oppstart av inkluderingsdagene i Rogaland, for å se om måten det jobbes på i Oslo kan spres og tas i bruk andre steder.

Les mer: Samler Rogaland om inkludering

Marie Harbo Dahle i SoCentral og Mathilde Blichfeldt Mjønes i Kybri samarbeidet tett med lokale partnere om planlegging og gjennomføring av de fire første inkluderingsdagene i Rogaland – og nå ruller det månedlige arrangementet videre på egenhånd!

Kirkens bymisjon, Storhaug Unlimited, Sølvberget bibliotek og Samfunnssentralen utgjør arbeidsgruppa som arrangerer inkluderingsdagene i Rogaland.

Engasjementet er stort under inkluderingsdagene! Foto: Nabeeh Saman.

Stort nettverk gjør inkluderingsarbeidet enklere

Fra 2020 og i årene framover skal det jobbes med å etablere inkluderingsdagene flere steder i Norge. Prosjektet får støtte både av Kavlifondet og av Sparebankstiftelsen DNB.

– En av tilbakemeldingene vi får fra deltakerne, er at de får nye kontakter hver gang, kontakter som er direkte relevant i arbeidet deres, og som de kan trekke på og sparre med ved behov, sier prosjektleder Maria Harbo Dahle fra SoCentral.

– For flere har dette også resultert i konkrete samarbeidsprosjekter. Ved å være en månedlig møteplass, har vi mulighet til å bygge tillit og relasjoner over tid. Vi har brukt tid og ressurser på å bygge opp nettverket i Oslo, og ser at det fortsetter å vokse for hver måned som går.

– Det har vært veldig gøy å se hvordan konseptet vi har utviklet i Oslo også har blitt tatt i mot med åpne armer av inkluderingsaktører i Rogaland.

Inkluderingsdagene har nå gått over i drift og eies lokalt i Rogaland.

– På bakgrunn av dette og gjennomgående gode tilbakemeldinger konkluderer vi med at vi har lykkes med å skalere modellen til et nytt område, spesielt ved at lokale partnere nå tar eierskap til å drive modellen videre på egenhånd. Med kunnskapsrike partnere som Kavlifondet og Sparebankstiftelsen DNB med på laget gleder vi oss til å få til mye for inkluderingsarbeidet i hele Norge, avslutter Dahle.

BAKGRUNN

Hva er inkluderingsdagene?

Inkluderingsdagene er en møteplass for deg som jobber for et inkluderende samfunn for alle – enten du jobber med eldre, barn og ungdom, flyktninger eller arbeidsinnvandrere, folk som er falt utenfor arbeidslivet, eller på helt andre måter. Inkluderingsdagene ble startet i Oslo av SoCentral i 2016, i samarbeid med Kybri og Oslo kommune. Inkluderingsdagene i Rogaland er et samarbeid mellom Kirkens bymisjon, Samfunnssentralen, Sølvberget og Storhaug Unlimited.

Les mer om inkluderingsdagene på deres hjemmeside

Toppfoto: F.v. Samra Tarabie, Marie Harbo Dahle og Mathilde B. Mjøne. Foto: Nabeeh Saman.