30. april 2020

Suksess med digitale foredrag for Voksne for barn

Voksne for barn måtte på kort tid endre alle foredrag, inkludert et samarbeidsprosjekt med Kavlifondet, til digitale sendinger. – Etter flere vellykkede gjennomføringer vil vi fortsette med digitale foredrag også etter pandemien, forteller generalsekretær Signe Horn.

Av Hanne Eide Andersen
Foto: Bo Mathisen

– For oss som for alle andre har covid-19-pandemien endret vår hverdag og våre muligheter til å gjennomføre aktiviteter som planlagt, sier generalsekretær i Voksne for barn, Signe Horn.

Kavlifondet og Voksne for barn inngikk i fjor avtale om støtte til Voksne for barns planlagte konferanserekke med temaet «Krigen mot kroppen», og etablering av supportgrupper mot mobbing. Nå er konferansene avlyst i sin opprinnelige form, som følge av pandemien.

Leit å måtte avlyse

– Kurs og foredrag er en stor del av opplysningsarbeidet vårt om barn og unges psykiske helse, og utgjør i tillegg en viktig del av inntektsgrunnlaget vårt. Vi ble derfor ganske skuffet da vi innså at vi mest sannsynlig måtte avlyse alle kurs og konferanser ut året. Men vi fant raskt ut at dette kunne være en god anledning til å teste ut nye digitale løsninger, forteller Horn.

Tema for den Kavlifondet-støttede konferanserekken “Krigen mot kroppen” er barn og unges forhold til kropp og følelser og noe som opptar Voksne for Barn sterkt.

– Derfor ønsket vi likevel å gjennomføre tiltak knyttet til dette svært viktige området, men på en annen måte enn vi hadde planlagt, fortsetter hun.

Digitale foredrag med ressurspersoner

Som for mange andre, ble løsningen å organisere konferansene som digitale foredrag. Fortsatt har de med seg anerkjente ressurspersoner og muligheter for deltakerne til å stille spørsmål underveis og etterpå.

Sendingene sendes direkte på Facebook og ligger ute i 48 timer etterpå. Alt er helt gratis.

– Det er behov for å øke kunnskapen om barns psykiske helse i befolkningen, og kanskje spesielt i en tid som nå, påpeker Horn.

Derfor ønsket de gjøre det gratis og så enkelt som mulig for folk å delta. Som ideell organisasjon med bortfall av grunnleggende driftsinntekter, lå muligheten i å få omdisponere midlene som Kavlifondet hadde tildelt til konferanserekken.

Jenter og selvbilde

21. april ble det første foredraget i samarbeid mellom Kavlifondet strømmet direkte på Facebook, med tittelen «Jenter og selvbilde» Foredragsholder var Mia Börjesson fra Sverige.

Neste foredrag i serien heter «Kroppsbilde hos ungdom» og er med Christine Sundgot-Borgen.

Få med deg foredraget her!

– Vi er glade for å kunne bidra til at Voksne for barn har klart omstillingen og vært et tilbud som mange har hatt nytte av etter at krisen oppstod, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Kavlifondets linje er å støtte oppunder våre samarbeidspartneres tiltak for å tilpasse seg den nye situasjonen innenfor de rammene eksisterende tildelinger gir dem. Det er veldig gledelig at Voksne for barn fortsetter å være en ressurs for fagmiljøer, foreldre og barn, i en tid da vi mer enn noen gang trenger lavterskeltilbud som det de nå tilbyr, sier Iversen.

30 000 seere og 2000 nye følgere

– Vi har til nå hatt fem foredrag og vi har planer om seks-åtte foredrag til før sommeren, flere av dem er i samarbeid med Kavlifondet. Responsen har vært kjempegod, forteller Signe Horn.

Følg Voksne for barn på Facebook!

På de fem strømmede foredragene har rundt 1800 fulgt sendingen direkte. Alle foredrag har så ligget ute i 48 timer. I løpet av den tiden har opp mot 30 000 sett hvert foredrag. Det har kommet inn mange gode tilbakemeldinger, og Voksne for barn har også fått nærmere 2000 nye følgere på facebook.

Flere foredrag kommer

Nå jobber de videre nå med planer for ulike digitale foredrag ut året.

– Det mest spennende av alt er at vi har skaffet oss ny kunnskap om gjennomføring av foredrag om viktige temaer som kan nå atskillig flere enn vi har gjort tidligere. Derfor er dette noe vi kommer til å gjøre i tiden etter covid-19-pandemien, selv om det selvsagt også gleder oss å skape nye fysiske møteplasser i tiden etter pandemien, sier Horn.

Når det gjelder arbeidet med supportgrupper har de gjennomført workshop og opplæring via videomøter.

– I dette prosjektet ble det lagt vekt på å holde trykket opp og holde samme fremdrift, slik at vi får gjennomført det forarbeidet og den opplæringen vi trenger for at prosjekt skal starte som planlagt, sier generalsekretæren.