Voksne for barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i 60 år har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn.

Voksne for barn jobber for at vi skal se, lytte til og lære av barn, og ta dem på alvor. Slik bygger vi styrke og robusthet hos barna.

Å jobbe for barns psykiske helse handler om å redusere tabuer, utestengning og mobbing. Det handler også om noe så enkelt og viktig som at alle barn blir hjulpet til å mestre. At de vokser opp til å takle utfordringene livet gir.

I vårt samarbeid med Voksne for barn støtter Kavlifondet en rekke konferanser, foredrag og seminarer som skal gi støtte, kunnskapsdeling og fremme gode tilbud innen barn og unges psykiske helse.

Les mer: Voksne for barns hjemmesider Følg Voksne for barn på Facebook!

Mer om dette prosjektet