10. juli 2020

Sterke sammen

Sammen er vi sterke. Derfor må vi fortsette å jobbe for at alle skal ha noen å være sammen med.

Inger Elise Iversen,
daglig leder i Kavlifondet

Når vi nå tar sommerferie i Kavlifondet, er det med lettelse over at Kavlifondets virksomhet så langt ikke har blitt tungt berørt av koronapandemien. Med overskuddet fra Kavli skal vi fortsatt dele ut totalt rundt 100 millioner kroner til gode formål i år.

Les mer: Overskuddet fra Kavli gav 117,7 millioner til gode formål

Det er vi glade for. Det vil ikke bli mindre behov for gode, samfunnsnyttige prosjekter i tiden som kommer.

For mange av oss ble livet raskt lettere igjen med gjenåpningen av samfunnet. For andre er det ikke like enkelt.

Hjelpebehov som eskalerte

Da Norge stengte ned, eskalerte behovene for hjelp og støtte i hverdagen. Dette gjenspeilte seg raskt i pågangen til frivillige organisasjoner og andre aktører som jobber for å hjelpe andre.

Matsentralene har aldri opplevd større etterspørsel. Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og andre organisasjoner forteller om rekordøkning i behov for både mathjelp og annen støtte.

Allerede i midten av mai viste en studie nesten en tredobling i angst- og depresjonssymptomer blant voksne i Norge. Da hadde Kirkens SOS, Mental Helse, svenske MINDs Självmordlinjen og andre hjelpelinjer lenge meldt om en kraftig økning i pågangen. En ny måling fra Opinions Koronamonitor viser at halvparten av alle i Norge, savner menneskelig kontakt.

Utsatte barn og isolerte eldre

Bak denne utviklingen ligger det mange forskjellige liv og livssituasjoner.

Blant dem som søker ulike former for hjelp, er mange permitterte. Har du hatt psykiske utfordringer fra før av, er det stor risiko for at de forsterkes i en krisesituasjon. Stenging av skoler og barnehager fratok mange barn og unge fra vanskeligstilte hjem den eneste trygge arenaen de hadde i hverdagen sin. Mange eldre, alvorlig syke og kronisk syke er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene og må fortsatt leve med sterk grad av isolasjon.

Vi har enda ikke sett langtidskonsekvensene. Og pandemien er langt fra over i verden.

Vi i Kavlifondet er også bekymret for våre samarbeidspartnere og menneskene de hjelper i land som har langt færre ressurser enn vi har i Norge til. Nepal, Sør-Afrika, Etiopia og Kenya er alle blant disse.

Bølger av hjertevarme og gode gjerninger

Men våren 2020 er også full av historier om det gode. Om bølger av hjertevarme, gode gjerninger og hjelpere. Om ildsjeler som har gjort den store forskjellen for medmennesker som ikke har en “nærfamilie” som kan stille opp.

Med stolthet og beundring har vi sett hvordan alle våre samarbeidspartnere har omstilt og tilpasset seg den nye hverdagen. Digitalisering, nytenkning og innovasjon for gode formål har blomstret hos organisasjoner og sosiale entreprenører i krisetiden. Med et glødende engasjement for fellesskapet og omtanke for andre, har de klart å skape alternative tilbud og muligheter som har betydd mye for mange mennesker.

Dette gir god grunn til optimisme og håp for veien videre, både med og uten pandemi.

Forfatter Ingrid Ovedie Volden formulerte det slik:

“Du vet når en tulipan henger med huet, og så trøkker man den inn blant de andre for at den skal stå oppreist. Et sånt samfunn vil jeg ha.”

Det vil vi i Kavlifondet også.

La oss ikke glemme dem som fortsatt ikke har reist seg igjen. Våren har vist oss betydningen av at vi viser raushet, omsorg og nærhet også til mennesker utenfor nærfamilien. Sammen er vi ikke bare sterke, vi er også sterkere sammen. Derfor er det så viktig at vi fortsetter å jobbe for at alle som trenger det, har noen å være sammen med.

God sommer til alle!

PS. Vil du høre mer om våre samarbeidspartnere? I vår podkast «Tech, håp & kjærlighet» får du bli bedre kjent med prosjekter som mottar støtte fra Kavlifondet, og menneskene bak dem. Du møter både de som driver prosjektene og menneskene som får hjelp og nytte av dem. Lytt på Spotify eller der du hører podkast og la deg inspirere i sommer!

Toppfoto: FeriePULSE er Norges Musikkorps Forbunds gratis ferietilbud til barn i flere norske byer og steder. Her fra jubileumskonserten med VinterPULSE-deltakere i Operaen våren 2018. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet 

 

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet