9. desember 2020

Kavli og Q-Meieriene gav 94 millioner kroner til gode formål

Overskuddet fra Kavli og Q-Meieriene gjorde det mulig for Kavlifondet å dele ut 94 millioner kroner til gode formål i år.

Det viser stiftelsens oppsummering etter at årets siste tildelinger ble gjort tidligere denne uken.

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet og deler hvert år ut hele overskuddet til gode formål. Gode resultater i konsernet, som har kjente merkevarer som Kavli og Q-Meieriene i Norge, har gitt sterk økning i tildelingene de siste årene.

– Valg av våre produkter i hverdagen bidrar dermed til å løse flere av vår tids store samfunnsutfordringer, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Siden 2012 har Kavlifondet delt ut totalt 675 millioner kroner til gode formål innen kultur, forskning og humanitære prosjekter.

Mesteparten Kavlifondets midler deles ut til gode formål i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet; Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten av midlene går til internasjonale bistandsprosjekter.

De siste årene har stiftelsen prioritert tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse, med spesiell vekt på livsmestring, bekjempelse av utenforskap og utdanning.

– Vi mener at det er viktigere enn noensinne å løfte blikket, stå sammen globalt og bidra til at barn og unge også utenfor vår egen del av verden er trygge og har de samme mulighetene for en god fremtid, sier Inger Elise Iversen.

– Dette er satsinger som vil forsterkes ytterligere i årene som kommer. Med overskuddet fra våre selskaper skal vi i Kavlifondet fortsette å jobbe for at barn og unge skal ha det bra, oppleve trivsel og trygghet og få mulighet til å utvikle egne ferdigheter, sier Iversen.

Kontaktpersoner i Kavlifondet

Inger Elise Iversen, daglig leder: ingerelise.iversen@kavlifondet.no / +47 908 94 567

Hanne Eide Andersen, kommunikasjonsansvarlig: hanne.andersen@kavlifondet.no / +47 99 562 948

FAKTA

  • Kavlifondet er en norsk, allmennyttig stiftelse som eier og deler ut hele overskuddet fra Kavlikonsernet.
  • Kavlikonsernet ble grunnlagt i 1893 av moldenseren Olav Kavli
  • I 1962 opprettet Olav Kavlis sønn, Knut Kavli, Kavlifondet og overførte hele virksomheten til stiftelsen.
  • Kavlikonsernet har rundt 800 ansatte og virksomhet i fire land, med kjente merkevarer som Kavli og Q-Meieriene i Norge, Primula Cheese i Storbritannia og Kavli og Planti i Sverige og Finland.
  • Tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse, inkludering og livsmestring er hovedprioritet i tildelingene fra Kavlifondet.

www.kavlifondet.no
www.kavlifondet.no/en
www.facebook.com/kavlifondet
Twitter og Instagram: @kavlifondet