17. desember 2020

Studenter vant med løsninger mot studentensomhet

I et eget studentprosjekt har Høyskolen Kristiania og Kavlifondet samarbeidet for å finne løsninger mot ensomhet i studentmiljøet. To studentgrupper mottok premier for sine kreative løsninger.

I starten av 2020 lanserte Kavlifondet satsingen Tech, håp & kjærlighet med en podkast ved samme navn. Her deler gründere og forskere erfaringer om hvordan de gjør verden til et bedre sted gjennom teknologi, innovasjoner og gode ideer.

Neste steg i satsingen er samarbeid med ulike studentmiljøer for å finne nye løsninger på samfunnsutfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse.

Løsninger av og for studenter

I et av disse samarbeidene har studenter ved Høyskolen Kristiania i vår arbeidet med utgangspunkt i SHOT-undersøkelsen (Studenters helse- og trivelsesundersøkelse) fra 2018. Undersøkelsen viser en økning i rapportering av psykiske plager blant norske studenter. Ensomhet, åpenhet om psykisk helse og prestasjonsangst er blant casene studenter ved Bachelor i Kreativitet, Innovasjon og forretningsutvikling (KIF) og Bachelor i tjenestedesign har jobbet med.

– Vi har ønsket å gi studenter fra ulike studieretninger muligheten til å utarbeide løsninger som er til hjelp i studentmiljøene, forteller Christina Sundli-Härdig, prosjektleder for Tech, håp & kjærlighet.

Temaet studentensomhet har også blitt høyaktuelt i forbindelse med koronakrisen.

Kristin Undheim, faglig studieleder på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, og Ranvir Rai, studieprogramleder for Bachelor i tjenestedesign, er imponert over egne studenter. Foto: Haakon Dueland

– Vi tenkte det var interessant å blande studentene ved disse to studieretningene, da KIF’erne er gode på forretningsutvikling mens tjenestedesign-studentene er gode på å generere brukerinnsikt, sier Ranvir Rai, førsteamanuensis og studieprogramleder for Bachelor i tjenestedesign.

Studententreprenørskap i Tech, håp og kjærlighet

Da eksamensoppgaven var innlevert deltok studentene i en konkurranse med premier fra Kavlifondet. To grupper, We Connect og Let’s Challenge, vant og fikk denne uken utdelt hver sin sjekk på 6000 kroner.

Les mer: Vant med idéer mot ensomhet

– Begge løsningene adresserer problematikk relatert til ensomhet på en original og innovativ måte. Studentene har gjort en god jobb, og vi er stolte av dem, sier Rai på vegne av seg og høyskolelektor Kristin Undheim, faglig studieleder på Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling.

Gia Clara Stenseng-Molven (fra venstre) og Kaja Hagen fra gruppa Let´s Challenge mottok 6000 kroner fra Kavlifondet for å bruke ‘gamification’ i sin løsning mot ensomhet. Foto: Haakon Dueland

Gaming-konsept for å søke hjelp og sosiale aktiviteter

Let´s Challenge som består av Kaja Hagen, Ingrid Rønningen og Gia Clara Stenseng-Molven. Deres oppgave tar for seg hvordan man kan senke terskelen for at unge menn oppsøker psykisk hjelp. Ideen er basert på et gamingkonsept hvor ulike lag får utfordringer som skal løses i fellesskap.

– Det har vært veldig gøy å jobbe med dette prosjektet da det virkelig er et dagsaktuelt tema, og som trenger mer oppmerksomhet, sier Kaja Hagen.

– Alle i gruppen føler at unge gutter ofte kan bli litt glemt, da de ikke oppsøker hjelp på lik linje med jenter på samme alder. Vi leste SHOT-analysen og begynte å se på ulike statistikker, og når vi kom over at det er gutter og menn som topper selvmordsstatistikken, ønsket vi å se nærmere på årsaken, og forsøke å finne en løsning. Vi ville jobbe med noe som var aktuelt, og som virkelig var nødvendig, forteller Hagen.

Bak gruppenavnet We Connect står Simon Beck Børseth, Fredrik Edvardsen og Herman Engh Andersen. De har laget en løsning for å få flere sosiale tiltak i studentmiljøet.

Gutta i We Connect, Herman Engh Andersen, Simon Beck Børseth og Fredrik Edvardsen vant også 6000 kroner for sin idé om å starte et eventbyrå for studenter. Foto: Haakon Dueland

– Vi fokuserte på ensomhet blant studenter. We Connect er et selskap som lager arrangementer for studenter hvor hovedmålet er å bryte ned barrierene til studentene – med det formålet at folk skal åpne seg opp, få nye venner og bygge nye relasjoner.

– Hva betyr det for dere å vinne denne prisen?

– Dette er veldig kult. Dette var jo en oppgave vi la ned mye arbeid i, og da er det alltid morsomt å se at det fungerte. Vi syntes det var en veldig god ide og skulle gjerne ha sett det realisert. Veldig kult å se at det ble verdsatt, sier Andersen.

– Jeg er enig med gutta. Gøy at det er flere som liker det vi likte, og at det er muligheter for at man kan lansere det, sier Hagen.

Imponert over studentenes bidrag

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen er imponert over innsatsen til studentene.

– Bidragene fra We Connect og Let´s Challenge var begge veldig gode ideer på hvordan studenter kan skape aktiviteter for å knytte nye vennskap og ha en mer åpen dialog om psykisk helse, sier hun.

Inger Elise Iversen foretok virtuell overrekkelse av gavesjekker til studentgruppene.

Kavlifondet vil fortsette å samarbeide med studentmiljøer.

– Basert på de erfaringene og tilbakemeldingene vi har fått gjennom studentaktivitetene i år, vil Kavlifondet satse ytterligere på tiltak mot utenforskap og ensomhet i studentmiljø i 2021. En spennende tanke er å arbeide videre med de gode tiltakene som studentene har foreslått, og kanskje koble på andre fagretninger i tillegg, avslutter Iversen.

Les om Kavlifondets samarbeid med Start NTNU: Spill mot ensomhet til topps i SoPro